Tartályszintmérés és készletelszámolás

A teljesen magyar tulajdonú Weszta-T Kft. – több mint százéves szakmai kultúra folytatójaként – elsősorban gáz- és olajipari létesítmények, erőművek irányítástechnikai műszereinek, rendszereinek fejlesztésével, gyártásával, kulcsrakész kivitelezésével foglal­kozik. Termékei saját fejlesztésűek és gyártásúak, így lehetőség van a standard gyártmányok mellett speciális igényeket kiszolgáló műszerek előállítására is.


Legfontosabb termékcsaládunk a tartály­szintmérő és készletelszámoló rendszer. A műszercsaládot hazánkban és külföldön több mint 150 tartályra telepítettük. Eszközeink nemcsak atmoszferikus, hanem túlnyomásos körülmények között is alkalmasak gáz- és folyadékfázisú szénhidrogén-szárma­zékok szintjének és mennyiségének mé­ré­­sére. Legfontosabb referen­ciánk hazai olaj- és gázipari létesítmények, tartályparkok (Mol Nyrt., Opal Zrt., Norm­benz Kft., MVM GTER Zrt. stb.), melyekben szervo rendszerű szintmé­rőink, átlaghőmérséklet-táv­adóink és mag­netostrikciós technológiával működő szint­mérő szondáink üzemelnek az adatokat begyűjtő, számításokat elvégző és megjele­nítő készletelszámoló rendszerünk­kel együtt.

Az UVKSZ szintmérő tartályra szerelve

Kisebb tartályokhoz (10–100 m³) ajánljuk (max. 6 m hosszúságig) a magnetostrikciós szintmérő szondáinkat, melyek a tartályban tárolt termék szintadatainak mérésén kívül mérik az esetleges fenékvíz szintjét is.
A szervo UVKSZ) szintmérőhöz és át­lag­hőmérőhöz hasonlóan a szintmérő szon­da is rendelkezik robbanásbiztos jóváhagyással.
A szint- és sűrűségmérés pontosságát a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal (MKEH) típusvizsgálattal jóváhagyta. Gyártás után minden egyes műszert egyedileg is tanúsíttatunk.
A Weszta-T műszercsaládja alapvetően szolgálhatja a jövedéki termékek korrekt elszámolását.
Cégünk rendelkezik 20 150 mm mé­rés­­tar­­tományú, MKEH által tanúsított hite­le­sí­­tő ­toronnyal, ahol adott a lehetőség saját műszereinken kívül más gyártók eszközeinek bemérésére, hitelesítésére is.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023
Címkék

Innotéka