Tavaly is biztonságosan üzemeltek a létesítmények

Az atomenergia felhasználása az elmúlt év során az előírásoknak megfelelően, biztonságosan zajlott. Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) folyamatosan felügyelte a nukleáris és a radioaktívhulladék-tároló létesítményeket, valamint az atomenergia egyéb (például radioaktív források használata, röntgengépek) alkalmazását. A létesítmények a múlt évben biztonságosan, az előírt feltételek és korlátok mellett üzemeltek, működésük nem jelentett egészségikockázat-növekedést sem a létesítmények alkalmazottjaira, sem a lakosságra.


Tavaly a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) szakértői delegációja megvizsgálta, hogy a teljes nukleáris hatósági rendszert felülvizsgáló 2015-ös missziót (IRRS) követően hogyan kezelte hazánk a javaslatokat és az észrevételeket. Magyarország jelentős eredményeket ért el a hatósági rendszer továbbfejlesztése területén, amely megfelel a nemzetközi ajánlásoknak és követelményeknek. A sugárvédelem hatósági felügyeletének átvétele után az OAH meghatározta a hiányzó követelményeket, egyszerűsítette a folyamatokat.

Az OAH felügyelete alá tartozó, biztonságot érintő események aránya területek szerint

Az OAH az öregedéskezelésre vonatkozó uniós felülvizsgálati jelentésében fejlesztési javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján intézkedési tervet készíthet hazánk az öregedéskezeléssel kapcsolatban.

Tavaly került sor a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról szóló közös egyezmény (Joint Convention) hatodik felülvizsgálati érte­kezletére, amelyen megállapították, hogy a magyar gyakorlat meg­felel az egyezményben megfogalmazott követelményeknek.

Két hazai nukleáris létesítmény, a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója, valamint a Paksi Atomerőmű tízévenként esedékes időszakos biztonsági felülvizsgálata zárult le 2018-ban. A Fukusima Daiicsi atomerőműben 2011 márciusában történt balesetet követően a célzott biztonsági felülvizsgálat során 41 intézkedés teljesült. További öt intézkedés végrehajtását át kellett ütemezni az eredeti határidőhöz, 2018. december 31-éhez képest. Az intézkedések későbbi megvalósítása nincs hatással a nukleáris biztonság szintjére.

Duna-víz: az alacsony vízállás és a magas hőmérséklet együttesen sem volt hatással a nukleáris biztonságra. Tavaly nyáron – a szélsőséges időjárási körülmények miatt rekord alacsony vízállás mellett – a Duna hőmérséklete megemelkedett. A vízhőmérsékletre vonatkozó korlátok betartása környezetvédelmi kérdés. A nukleáris biztonságot a nyári aszályos és forró időjárás nem veszélyeztette, a nukleáris biztonsági követelményeket a Paksi Atomerőmű mindvégig betartotta. Mindemellett fontos hangsúlyozni, hogy olyan tartalékok és technológiák állnak rendelkezésre, amelyek biztosítják, hogy a tavalyinál szélsőségesebb időjárási viszonyok között is garantált a Paksi Atomerőmű biztonsága.

A Duna-víz csatorna (Forrás: MTI)

Az új blokkokhoz kapcsolódóan a felvonulási épületek engedélyezése folyik. Az új blokkok építési munkálatait a jelenleg hatályos jogszabályok szerint a létesítési engedély birtokában lehet majd megkezdeni. A létesítésiengedély-kérelem beérkezésére felkészült a hivatal. A jelentős terjedelmű (várhatóan mintegy 300 ezer oldalas) engedélykérelem elbírálására és a megalapozott döntés meghozatalára legfeljebb 15 hónap áll majd rendelkezésre.

Az OAH kiemelt figyelmet fordít a lakosság tájékoztatására, illetve hatósági döntéseibe való bevonására. 2018-ban két közmeghallgatást tartott a Hivatal, tizenkét útmutató-tervezetet tett közzé véleményezésre és 177 hírben számolt be tevékenységéről. Két ismeretterjesztő rendezvényén, Kecskeméten és Győrött is háromszáz fő fölött volt az érdeklődők száma.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022
Címkék

Innotéka