Új fejlesztések Paks számára

Idén 25 éve, hogy a Paksi Atomerőmű sugárvédő hermetikus falán átmenő kábelszerelvények (hermetikus kábelátvezetők) kifejlesztésére és gyártására megalakult a VISOLA Villamos Szigeteléstechnikai Kft.


Az elsődleges cél a folyamatosan romló eredeti szovjet gyártmányú kábelátvezetők kiváltása volt korszerű, üzembiztos gyártmányokkal. Az akkori prioritásoknak megfelelően a gyártmánycsalád két fő csoportját a méréstechnikai és az erősáramú kábelátvezetők képezték.
Az említett kábelátvezetőkben használt szigetelőegységeket azonban az üvegszigetelés legismertebb németországi gyártója szállította, ami magas műszaki színvonala mellett a végtermék magas árát is jelentette. Részben ez a tény, részben az üzemidő-hosszabbítás, valamint a megemelt műszaki és biztonsági követelmények ösztönözték cégünket arra, hogy új fejlesztésekbe kezdjen. Az import szigetelőmodulok helyett az új követelményeknek megfelelő epoxialapú szigetelőmodulokat fejlesztettünk ki a méréstechnikai kábelátvezetők számára, eszközrendszert és technológiát dolgoztunk ki az elavult szovjet modulok helyszíni cseréjére.

E projekt sikere lehetőséget adott a továbblépésre: ma a VISOLA Kft. gyakorlatilag képes a Paksi Atomerőmű hermetikus falába beépített összes kábelátvezető típus gyártására és felújítására. Így például elkészítettük és rövidesen nukleáris minősítésre átadjuk a teljesen hazai gyártmányú 100 és 200 amperes nagyáramú kábelátvezetők proto­típusait (1. kép). Hasonló stádiumban van a paksi kábelátvezető palettában egészen újdonságnak számító informatikai kábelát­vezető kifejlesztése, amely tartalmaz koaxiális, valamint Ethernet átvezető modulokat is.

1. kép. NHKA–8/100/15 nagyáramú hermetikus kábelátvezető mintapéldánya

A kábelátvezetők fejlesztésén és gyártásán kívül a cég az utóbbi években számos más feladat megoldására vállalkozott az erőműben: sikerrel megoldotta a keringtetőszivattyúk szekunder köri középfeszültségű átvezető szigetelőinek gyártását és cseréjét is oly mó­don, hogy maga a hermetikus átvezető a helyén maradt. A meghibásodott kábelátve­zetők hermetikus falból való kivágására vagy a kábelátvezető-vég helyszínen történő levágására technológiákat dolgozott ki, amelyeknek részét képezték a különböző forgó-vágó szerkezetek (2. kép), valamint a hermetikus falba visszaépített kábelátvezetők szivárgásmérésére szolgáló vizsgálóeszközök (3. kép) kifejlesztése.

2. kép. Forgó-vágó készülék a régi beépített kábelátvezetők kiemeléséhez
3. kép. Mérőharang az újonnan beépített kábelátvezetők szivárgásméréséhez

Mindezek mellett létrehoztuk az erőmű biztonságos működéséhez elengedhetetlen hőmérsékletmérés különféle eszközeit: a reaktorblokki léghőmérőt, a primer köri fő vízköri, ún. hurokköri hőmérőt és az elhasznált fűtőanyag átmeneti tárolására használt pihentetőmedencei hőmérőt.

Ezeket az eredményeket szerteágazó kutatás-fejlesztési munkával értük el, számos hazai tudományos műhely és szakember közreműködésével. Példa erre a kiterjedt kutatás, amelyet egy évtizede kezdtünk és máig folytatunk az epoxigyanta fizikai, kémiai és villamos szigetelési tulajdonságainak megismerésére a legkülönbözőbb környezeti hatásoknak (hőmérséklet, nyomás, dinamikai, sugárzási stb. terheléseknek) kitéve. Ezenkívül saját eszközeinkkel kísérletek sorozatát végeztük el a fém-epoxi határfelületek kialakulásának és stabilitásának vizsgálatára különböző hőkezelési és terhelési körülmények között.
A nukleáris környezetben használt szerves szigetelőanyagaink élettartamának meghatározásához termogravimetriás vizsgálattal határoztuk meg a konkrét degradációs paramétereket, ezzel közel egy nagyságrenddel lerövidítve a mesterséges öregítés költséges idejét.

A fent bemutatott jelentős innovációs eredmények kettős célt szolgálnak: egyrészt mind magasabb követelményeknek megfelelő anyagok alkalmazásával biztosítjuk az általunk gyártott villamos berendezések biztonságos működését a tervezett üzemidő végéig, másrészt innovatív konstrukciós és szereléstechnikai megoldásokkal segítjük az üzemeltetés során szükséges karbantartási és felújítási munkák idejének (és költségének) csökkentését.
Cégünk atomerőművi tevékenységének fókuszában a Paksi Atomerőmű üzemben tartása mellett a Paks II. új blokkjaihoz alkalmas átvezetőcsalád kifejlesztése áll.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka