2014. május: jegyzet, portré, tudomány, atomenergia, mikroszkópia, lézer, biotechnológia, disszemináció, egyetem, megújuló energia, innováció, startup, agrárium, zöldkörnyezet, közlekedés, it
2014. május 5.

Szerző:
S. K.

Universitas-Győr Nonprofit Kft. • univgyor.hu

Új lehetőség a duális funkciójú napelempanelek vizsgálatára

Az Edutus Főiskola, a Bay Zoltán Nonprofit Kft. és az Universitas-Győr Nonprofit Kft. konzorciumában megvalósuló TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0075 számú, Lézertechnológiák a járműipar és a megújuló energiaforrás szol­gálatában című projekt a lézertechnológiák, a járműipar és a megújuló energiaforrás összekapcsolhatóságának hasznosítására épül.


A konzorcium alapelképzelése szerint a felsorolt hármas területen külön-külön ugyan vannak korszerű, figyelemre méltó új eredmények, azonban a kölcsönhatás előnyeinek kihasználtsága hiányt szenved. A projekt ezeknek a szinergiáknak az újszerűségében rejlő lehetőségek feltárására és kihasználtságára törekszik.
Az Universitas-Győr Nonprofit Kft. által folytatott kutatás-fejlesztés kiemelt célja egy olyan kísérleti berendezés fejlesztése és létrehozása, amely alkalmas a különböző technológiával és alapanyagokból gyártott duális funkciójú, járművekben is használható kísérleti napelempanelek termikus, fotovoltaikus, valamint komplex energetikai vizsgálatára.
A projekt keretében elkészült kísérleti célú napelemvizsgáló berendezés a tervezéstől a megvalósításig teljes mértékben a projektbe bevont győri szakemberek munkája.

A napelemvizsgáló berendezés lehetővé teszi a napelemek, napelemtáblák mélyreható vizsgálatát

A napelemvizsgáló berendezés egy komplex felépítésű, többfunkciós, precíz mérőrendszer, amely lehetővé teszi a napelemek, napelemtáblák duális működésének megismerését, mélyreható vizsgálatát. A berendezés kialakításának köszönhetően alkalmas természetes és mesterséges fényforrás általi vizsgálatokra is. Az eszköz tervezésekor az alapvető cél az volt, hogy egy városi kisautóra felhelyezhető napelemmennyiség azonos körülmények között egyszerre legyen vizsgálható.
A berendezés komplex vizsgálatokra képes. Változtatható a megvilágító fény hullámhossz-karakterisztikája, a napelemcella hőmérséklete, a fényforrás és a napelem közti beesési szög, továbbá a spektrométeres adatgyűjtés szűrőanyag előtt és után.
A vizsgálóberendezés felépítése moduláris. A berendezés három fő részből: a fényforrást tartalmazó modulból, a köztes távtartó modulokból és a napelemeket tartalmazó bázismodulból áll. A modulok kötőelem nélkül rögzíthetők egymásra, alakzáró kapcsolattal.

A fő részek további alegységeket tartalmaznak, mint a fényforrás és annak hűtőrendszere, valamint optikája, szenzorok, napelem hűtő-fűtő egység, napelembillentő mechanizmus, elektronikai vezérlők és mérés adatgyűjtő kártyák, teljesítményelektronika.
A berendezés biztonságos működtetése érdekében hőmérséklet-, áram- és feszültségmérőket építettek be, melyekre a szabályozó program biztonsági szubrutinjai felügyelnek.
A vizsgálóberendezés által kapott mérési eredmények előremutatóan segítik a projekt további céljának megvalósítását, azaz általános és járműalkalmazás célú duális funkciójú napelempanelek tervezését és fejlesztését.

A berendezés működésével, kialakításával kapcsolatos tapasztalatokról és a projekt további részleteiről a www.univgyor.hu honlapon található elérhetőségeken keresztül tájékozódhatnak a téma iránt érdeklődők.•

 
Innotéka