Újra fellendülőben a gépipar

„A magyar gépipar és energetikai ágazat a fellendülés reneszánsza előtt áll, igaz, viszonylag alacsony bázisról történik a visszatérés” – így sommázta az ágazat helyzetét Korom Norbert Lajos, az MVM ERBE Zrt. és egyben az MVM OVIT Zrt. vezérigazgatója, akit a Magyar Gépipari és Energetikai Országos Szövetség (MAGEOSZ) elnöksége idén júniusban választott meg új elnökének – tájékoztatta lapunkat Vadnai Gábor, a MAGEOSZ főtitkára.


Korom Norbert Lajos megválasztása után azt is elmondta, hogy e tisztséget optimistán, nagy lendülettel és odaadással kívánja betölteni, mert úgy gondolja, hogy a MAGEOSZ-nak mint érdekképviseleti szervezetnek, mint lobbiszervezetnek, mint a kormányzat tárgyalópartnerének komoly szerepe és feladata kell, hogy legyen a közeljövőben. A gépipari és energetikai szektorban a MAGEOSZ szervezőereje meghatározó lehet. A szövetségnek a saját eszközeivel továbbra is folyamatosan mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy ilyen irányú teljesítménye tovább növekedjék.

Vadnai Gábortól, a MAGEOSZ főtitkárától megtudtuk, hogy a szektor jobb teljesítményére nyilvánvalóan nagy szükség van, hiszen a magyar ipar és az egész magyar gazdaság húzó­ereje a négy alágazatból – köztük a gépek, gépi berendezések alágból – álló gépipar. Igaz, a négy alágazat közül az egyik a járműgyártás, amelynek elsődleges szerepe vitathatatlan, de mellette ott van még a számítógép, elektronikai, optikai termékek, valamint a vil­la­mos berendezések gyártása is.
A gépipar egésze adja az ipari termelés közel felét, az exportértékesítés durván kétharmadát, s foglalkoztatja az alkalmazásban állók mintegy harmadát. Emellett további jelentős járulékos szolgáltatás, termelés kötődik hozzá az iparág különféle beszállítóin, például a fuva­rozó- és egyéb szolgáltatócégeken keresztül. Mindebből kitűnik, hogy a gépipar jövője meghatározza a gazdaság egészének alakulását is. A főtitkár szerint az új elnök, Korom Norbert Lajos által előre jelzett fellendülés már tükröződött a Központi Statisztikai Hivatal áprilisi adataiban is, melyek szerint nemcsak az ipari termelés egésze tér vissza az év eleji gyengébb teljesítmény után, hanem ezen belül már a gépek, gépi berendezések gyártása is jobban teljesített.

A szövetség szerepe

Vadnai Gábor főtitkár elmondta, hogy a nagyvállalati tagok mellett elsősorban a magyar gépipar kis- és középvállalkozásait igyekszik összefogni ernyőszervezetként a MAGEOSZ, amely a szakma számára fórumot, közös fellépést és együttgondolkodást biztosít. A több mint húszéves múltra visszatekintő MAGOSZ-ból, a Magyar Gépgyártók Országos Szövetségéből és az EBSZ-ből, az Energetikai Berendezésgyártók Szövetségéből létrehozott civil szakmai szövetség szigorúan számolva alig kilenc éve kezdte meg a tevékenységét az elődszervezetek munkáját szinergikusan folytatva és tovább fejlesztve.

A MAGEOSZ küldetésének tekinti az energetikai, gépipari, tervező-, gyártó-, szerelővállalatok, gyárak, szolgáltató vállalkozások, intézmények és más civil szervezetek szakmai érdekképviseletének minél hatékonyabb ellátását. Szolgáltatásaival meg kívánja könnyíteni a tagvállalatok piacra jutását, megerősödését, az információhoz való hozzáférését, a hazai és nemzetközi törvény- és szabványharmonizáció alakítását. Segíti a piaci, üzleti információk és kapcsolatok átadását. A MAGEOSZ közvetítő szerepet tölt be a piaci szereplők és a kormányzat, az állami szervek között, lobbitevékenysé-get fejtve ki a reál­szféra lehetőségeinek bővítése érdekében. Mindezt kiterjedt hazai és külföldi kapcsolatrendszerére építve teszi.

2014-ben alakult meg a tagvállalatok önkéntes szerepvállalásával működő négy szakbizottság, az Energetikai, a Gépipari, a Bel- és külkapcsolati, valamint az Oktatási és K+F+I Szakbizottság a hatékonyabb szakmai munka szándékával. Ezekben a szakbizottságokban dolgozzák ki azokat a témákat, álláspontokat, elemzéseket stb., amelyekre építve a szövetség a szerteágazó munkáját folytatja.
A MAGEOSZ aktív résztvevője egyebek között a Gépipari Ágazati Párbeszéd Bizottság munkaadói oldalának, tagja a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének, az MGYOSZ-nak, valamint társult tagja, illetve társszervezete több más hazai érdekképviseleti és szakmai szervezetnek is, mint a MEGOSZ (Mezőgépgyártók Országos Szövetsége), MAJOSZ (Magyar Járműalkatrészgyártók Országos Szövetsége), MKSZ (Magyar Külgaz­­dasági Szövetség), MAGÉSZ (Magyar Acélszerkezeti Szövetség), MVAE (Magyar Vas- és Acél­ipari Egyesülés), MHtE (Magyar Hegesztéstehnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés), MAFE (Magyar Acél- és Fémkereskedők Egyesülete), MIGSZ (Magyar Ingatlangazdálkodók Szövetsége), valamint a MATÁSZSZ (Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége).

Emellett stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt.-vel és a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel (HIPA), de együttműködői partnerszervezete a Marokkói Kohászati, Gép- és Elektromechanikai Ipari Szövetség, a FIMME is, mellyel tavaly, a Magyar–Marokkói Gazdasági Vegyes Bizottság (GVB) ülésén írt alá együttműködési megállapodást. Együttműködik továbbá több olyan intézménnyel, amely segíti a tagvállalatok érdekében végzett munkáját, köztük a kiállításszervező Hungexpóval.
A külkapcsolati rendszerben is folyik az ágazati lehetőségek feltárása. Ennek jegyében tagja például a szövetség a közvetlenül, illetve közvetve 130 ezer vállalatot és 10,3 millió foglalkoztatottat képviselő, brüsszeli székhelyű Európai Gépipari Szövetségnek, az ORGALIME-nak, valamint az EU-intézmények fő konzultációs partnereként is elismert, mintegy 35 millió embert foglalkoztató és 200  ezer európai tagvállalatot tömörítő munkaadói érdekképviseleti szervezetnek, a CEEMET-nek.

Újabb fejleményként a V4 partnerszervezetekkel való együttműködés elmélyítésén dolgozik a MAGEOSZ, amely kiterjedt kétoldalú kapcsolatrendszert is kialakított, egyebek között ázsiai, észak-afrikai és európai társszövetségekkel, illetve az ottani gépipart képviselő más szövetségekkel.

A MAGEOSZ nap

A szakmai szervezet munkája elismerésének is tekinthető, hogy a 2013-ban útjára indított MAGEOSZ nap a Műegyetemen elnevezésű konferenciasorozat, amely nemcsak az ágazat cégei körében népszerű, de a külföldi és hazai előadók listája is rangos. Rangot ad a tanácskozásnak az is, hogy hagyományosan, immár negyedik alkalommal a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem központi épületének díszterme biztosítja a helyszínt, s többek között az egyetem rektora, tanszékvezetői, tanárai is tartanak előadást a gépész, villamos és informatikai képzés helyzetéről, jövőjéről, az egyetem és az ipar lehetséges és célszerű együttműködéséről. Az évente más-más specifikus témában meghirdetett egész napos tanácskozáson a külföldi partnerek vezető képviselői is szívesen megjelennek. A tavalyi MAGEOSZ napon, melynek címe Merre tovább magyar gépipar? volt, Adrian Harris, az ORGALIME vezérigazgatója is részt vett, és rendkívül tartalmas előadást tartott Gépipar digitalizált átalakítása – Európa 2014–2020 iparpolitikája címmel. Magyar részről államtitkárok, helyettes államtitkárok, állami intézmények vezetői is részt vettek, akik fontosnak tartják, hogy ezen a fórumon is találkozzanak a gépipari cégek képviselőivel.
Vadnai Gábor főtitkár a MAGEOSZ Alapszabályából is adódóan rendkívül fontosnak tartja, hogy az úgynevezett „reálszféra” jelentősége nemcsak a szakmán belül, de a társadalom egésze által egyre elismertebbé váljon, és ezáltal mind Magyarország, mind Európa sikeres jövőjét segítse.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022
Címkék

Innotéka