<

Vasútépítési projektek megvalósítása országszerte

A V-Híd Zrt. – kiemelkedő minőségű munkájával és technikai felkészültségével – meg­oldást kínál a kor szakmai kihívásain túl a megrendelők által megfogalmazott elvárásokra. A társaság a magyarországi építőipar dinamikusan fejlődő vállalata, amely az ország számos pontján valósít meg európai uniós és hazai finanszírozású vasútépítési projekteket.


A V-Híd Zrt. 2015-ben kezdte meg működését 100%-os magyar tulajdonú vasútépítési társaságként. A társaság sikerének kulcsa a munkatársak szaktudása mellett a projektszervezetek közötti csapatmunkában rejlik. A 2015-ös üzleti év stratégiai tervezéssel, valamint pályázatok előkészítésével telt.

2016. évi munkák

Dél-Balaton II. ütem

A sikeres előkészítő munkáknak köszönhetően a társaság a nyertes Déli Part 2016 Konzorcium tagjaként vállalkozási szerződést kötött a NIF Zrt.-vel a Szántód-Kőröshegy–Balatonszentgyörgy vonalszakasz vasúti pálya építési és tervezési munkái, továbbá a Fonyód–Kaposvár vonalszakasz felújítása a Kaposvár kötöttpályás elővárosi hálózata fejlesztése tárgyában. A V-Híd Zrt. konzorciumi tagként 3,6 Mrd Ft összegű teljesítést valósított meg. A dél-balatoni projekt kivitelezése igényelte a legtöbb előkészítő munkát, tekintettel a megvalósítási helyszínek nagy részének üdülőövezetek melletti elhelyezkedésére. A nyári menetrendek és a vágányzárak összehangolása komoly kihívást jelentett a kivitelezés során. A vasúti közlekedés okozta zaj és rezgés szempontjából kritikus helyeken összesen mintegy 15 km hosszban zajárnyékoló falat, illetve kb. 32 km hosszban rugalmas sínágyazatot telepítettünk.
A kivitelezés műszaki teljesítése 2018 szeptemberében, sikeres műszaki átadással zárult.

Kelenföld (kiz.)–Pusztaszabolcs (kiz.) vasúti vonalszakasz felújítása

Magyarország egyik legforgalmasabb vasúti vonalszakasza a 40-es számú, Budapest–Pusztaszabolcs–Pécs vasútvonal. Mind a személyszállítás, mind a teherforgalom tekintetében évente jelentős forgalom gördül át rajta. A Budapesthez közeli vonalon kiemelkedően magas a személyforgalom a fővárosba ingázó lakosság közlekedési igényei okán. Emiatt szükségszerűvé vált a vasúti pálya átépítése, az elavult rendszer korszerűsítése, valamint a kor elvárásainak megfelelő színvonal megteremtése.

A V-Híd Zrt. a Kitérő 2016 Konzorcium vezetőjeként sikerrel pályázott a Kelenföld–Százhalombatta vonalszakasz, vasúti pálya és kapcsolódó létesítmények korszerűsítése tárgyú projektre.

Kelenföld–Százhalombatta vonal, 182 sz. műtárgy, 2017. szeptember

2017. évi munkák

Kelenföld (kiz.)–Pusztaszabolcs (kiz.) vasúti vonalszakasz felújítása

A Kitérő 2016 Konzorcium által korszerűsítendő 40-es számú és a már átépített 30-as számú vasútvonal Budafok megállóhelyig párhuzamosan halad. Tekintettel arra, hogy a teljes kizárás idején nem lehetséges a 30-as számú vasútvonal forgalmának zavartatása, a V-Híd Zrt. 2017-ben elvégezte a Budafok megállóhelyen szükséges vágányelhúzási munkákat annak érdekében, hogy a jelen projektben kiszélesített középperonra tervezett perontetők létesítése, valamint a szélső peron új helyszínen történő megépítése akadálymentesen megvalósulhasson.

2017-ben két ütemben épült át Érd állomás teljes vágányhálózata, az ehhez kapcsolódó felsővezetéki munkarészekkel és aluljáróval együtt. Folyamatos, egy vágányon zajló vonatforgalom mellett történt a nyílt vonalon először a bal, majd a jobb vágány átépítése is.

Érd–Százhalombatta nyílt vonal, 2017. szeptember
Érd–Százhalombatta nyíltvonali átépítés és bal oldalon rostálás, 2017. szeptember

A korábbi, elavult állomási vágányhálózat korszerűsítése lehetővé teszi az emelt szintű forgalmi feladatok ellátását, továbbá az akadály- és balesetmentes utasforgalom lebonyolítását.

Érd állomás, 2017. ‎szeptember

Az érdi Főnök utcai útátjárótól a 219+00 szelvényig tehát új felsővezeték alatt, új al- és felépítményen, az újonnan létesült zajvédő falak között haladnak jelenleg is a szerelvények.

Érd, 2017. szeptember

Háros állomáson a raktárépületeket el kellett bontani, a helyükön új aluljáró, új vágány és P+R parkoló létesül. Szintén el kellett bontani Budafok megállóhely végponti oldalán az egykori felvételi épületet és zarándokházat, melyek akadályozták volna a szélső peron kialakítását.

Püspökladány (kiz.)–Ebes (bez.) vasúti vonalszakasz felújítása

A 2017. május 17-ei „Vállalkozási szerződés a Püspökladány (kiz.)–Ebes (bez.) vonalszakasz pályaépítés és biztosítóberendezés tervezési és kivitelezési munkáira” tárgyú közbeszerzési eljárás hivatalos értesítője értelmében az RV2020 Konzorciumot hirdették ki nyertesként, melynek konzorciumvezetője a V-Híd Zrt.
2017-ben valamennyi tervezett vágányzári munka ütemterv szerint elkészült, illetve az ideiglenes forgalombahelyezési ütemtervet is napra pontosan tartani lehetett. Emellett mind a vasúti pálya, mind az új felsővezeték, vonali biztosítóberendezés, illetve állomási, ideiglenesen átalakított biztosítóberendezés egy időben került forgalomba. Az eljárásokon minden esetben a technológia szerint indokolt 80 km/h sebességgel kerültek forgalomba a létesítmények, 48 óra időtartamra. Ezután, az üzemeltető hozzájárulásával, a pályára eredetileg engedélyezett 120 km/h sebesség alkalmazásával folyik tovább a vasútüzem.

Társaságunk a nyertes Ágod-völgye Konzorcium vezető tagjaként 2017 decemberében vállalkozási szerződést kötött a NIF Zrt.-vel az „Ebes–Debrecen közötti vonalszakasz teljes átépítése és a kapcsolódó munkák megvalósítása” tárgyában.
A MÁV 100a és folytatása, a 100-as vonal hazánk egyik forgalmas nemzetközi fővonala, mely a fővárost köti össze Debrecennel, az ország második legnépesebb városával. A hosszú évek alatt kialakult pályahibák kijavítása, a vasúti és közúti közlekedés iránt támasztott egyre magasabb igények miatt komplex felújítási munkára volt szükség.

2018. évi munkák

Kelenföld (kiz.)–Pusztaszabolcs (kiz.) vasúti vonalszakasz felújítása

A 40-es vonalon megkezdődött a teljes kizárásos vágányzár 2018. február 26-án, így a Kitérő 2016 Konzorcium teljes kapacitásával folytatja a munkák kivitelezését és a később sorra kerülő munkarészek előkészítését. A tárgyi vasúti vonalszakasz átépítése teljes kizárásos vágányzárban igazodik a megrendelő általi tenderezés idejében megfogalmazottakhoz.

Ebes (kiz.)–Debrecen (kiz.) vasúti vonalszakasz felújítása

Az Ebes–Debrecen vonalszakasz korszerűsítési projekt kivitelezése 2018 elején elkezdődött. A konzorciumi részesedésnek megfelelően a társaság saját teljesítése 7,2 Mrd Ft értékű megrendelést jelent a társaság számára. 2018-ban átépül a vasúti pálya és a hozzá szorosan kapcsolódó létesítmények többsége, így 2019-ben már mindkét felújított vágány a közlekedő vonatok rendelkezésére fog állni.

A V-Híd Zrt. egyik alappillére a munkatársak szaktudása, akik magas szintű elméleti és gyakorlati ismeretekkel, valamint szakmai múlttal rendelkeznek a vasútépítés területén. Ennek köszönhető, hogy cégünk számos, országszerte folyamatban lévő projekt megvalósításában vesz részt.•

 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020
Címkék

Innotéka