Vészhelyzetek előrejelzése

Mobil gázérzékelőket, háttérsugár­zást jelző detektorokat és létesítmények rezgésfigyelését végző szenzorokat fejlesztenek a HUN-REN Energia­tudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézeté­nek (HUN-REN EK MFA) kutatói.


A fenntartható fejlődés nélkülözhetetlen ele­me az ember alkotta infrastruktúrák megóvása, a felmerülő vészhelyzetek elhárítása. A védelem leghatékonyabb és leggazdaságo­sabb módja a folyamatos megfigyelés, mivel a megelő­zés lényegesen kisebb anyagi és munkaidő-ráfordítással jár, mint az esetleges károk utáni helyreállítás. A folyamatos megfigyelés esetén kulcsszerepe van az alacsony fogyasztásnak, a kis méretnek és a gaz­­­daságos gyárthatóságnak.

SzenzorKép: HUN-REN EK MFA

A HUN-REN EK MFA kutatóinak harmincéves ta­pasztalatuk van a mikro-elektromechanikai rend­szerek és funkcionális anyagok kutatásában, vala­mint az ezekhez kapcsolódó anyagvizsgálati módszerek alkalmazásában és eljárásainak fejlesztésében. Egy 2022-ben indult projektben olyan új tí­pusú, gazdaságosan előállítható és működtethető szenzorokat fejlesztenek, amelyek értékes infrastruktúrák, illetve ipari létesítmények állapotának és környezetének megfigyelésére szolgálnak, to­vábbá vészhelyzet esetén az érintett lakosság és a katasztrófaelhárításban részt vevő szakemberek épségét védik.

A környezetet monitorozó szenzorcsalád minta­példányai 2024 elejére elkészültek.•

Címlapkép: Kép: HUN-REN EK MFA


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka