2013. november 5.

Szerző:
S. K.

Pannonpower Zrt. • pannonpower.hu

Zöld távhő Pécsett – a jövő útja

Teljes egészében megújuló tüzelőanyagokkal termel energiát a Pannonpower pécsi erőműve. A mezőgazdasági melléktermékek báláival fűtött új blokk kiegészíti a faapríték-tüzelésű erőművet, a két egység együtt látja el Pécs lakóit megújuló alapú távhővel. A Magyarországon példa nélküli projekt révén a Pannonpower a hazai erőművi megújulóenergia-termelés meghatározó szereplője lett.


A Pannonpower biomasszaprogramja 2004-ben kezdődött: egy korábbi széntüzelésű kazánt alakítottak át fluid­ágyas biomassza-tüzelésű kazánná. A finn technológiájú, 50 mega­wattos egységgel szerzett kedvező tapasztalat alapján döntöttek egy új, lágyszárú biomassza-tüzelésű kazán megépítése mellett.

A projektről

Az új, dán technológiájú kazánt barnamezős beruházásként 18 hónap alatt építették fel. Emellett egy fedett bálatároló csarnokot is létrehoztak. A projekt a már meglévő eszközök felújítására is kiterjedt: egyebek közt két generátort és turbinát, transzformátorokat és a villamos hálózati csatlakozást, illetve az egyik hűtőtornyot is felújították. A fejlesztés összköltsége eléri a 24 milliárd forintot.

A technológiáról

Az új kazán bálázható lágyszárú mezőgazdasági melléktermékek (gabonaszalma, napraforgó- és kukoricaszár vagy a zöldterületek gondozásából származó kaszálék) eltüzelésére alkalmas. A nagyméretű kockabálákat a kamionok az 5500 négyzetméteres fedett tárolócsarnokba szállítják, ahol a daruk megmérik a tömegüket és a nedvességtartalmukat. A 25 százaléknál kevesebb nedvességet tartalmazó bálákat az intelligens félautomata darurendszer helyezi el – a kazán szükségleteitől függően – vagy a csarnokban, vagy a kazánhoz vezető szállítószalagon.
A kazánba egy tépőcsigával kisebb darabokra szaggatott tüzelőanyag kerül, amely egy rezgő rostélyon végighaladva ég el. Az így keletkező energia óránként 135 tonna, 540 Celsius-fokos és 98 bar nyomású túlhevített gőzt állít elő, ami a turbinához kötött, 35 megawatt beépített villamos teljesítményű generátort forgatja meg.

Az innovációról

A fejlesztéssel Magyarországon egyedülálló energiatermelési folyamat valósult meg, amely önmagában és egyes elemeiben (így például a félautomata intelligens darurendszerrel, a bálamozgatásra alkalmas szállítószalag-rendszerrel, illetve a rezgőrostélyos kazánnal) egyaránt új műszaki megoldásokat jelent, amit a kivitelezés során tovább fejlesztettek. Az innovatív megoldások az aprónak tűnő beavatkozásoktól (például a bálamozgató darurendszer megfogó karmainak átalakítása) az egész rendszer működését befolyásoló folyamatokig (például a tüzelés hatékonyságát növelő irányítástechnikai finomhangolások) terjedtek. A műszaki újdonságot jelentő blokk környezet­védelmi szempontból is különleges: az új erőműnek egész Európában egyedülálló a füstgáztisztító rendszere.

A zöld távhőről

A Pannonpower a két biomassza-tüzelésű blokkjában évi 540 GWh villamos energiát állít elő. Ezzel a hazai megújuló alapú villamosenergia-termelés mintegy 20 százalékát adja, amivel az ágazat meghatározó szereplőjévé vált. A két blokk együttesen a legnagyobb vidéki távfűtési hálózatot látja el: a Pannonpower összesen 31 ezer lakás és mintegy 450 közintézmény fűtését biztosítja tisztán megújuló energiából.

A tüzelőanyag-váltás hozadékairól

A Dalkia Energia cégcsoporthoz tartozó Pannonpower projektje révén Pécs energiaellátása elszakad a földgáztól, ami kiszámíthatóbbá teszi a termelést, és kiküszöböli a politikai helyzet okozta ellátási bizonytalanságokat. A pécsi biomassza-tüzelésű erőmű évente 80 millió köbméter földgázt takarít meg az országnak.
Az erőmű az éves működéshez szükséges 240 ezer tonna biomasszát közvetlenül a régióból vásárolja. Ezzel évi négymilliárd forinttal növeli a térség gazdálkodóinak bevételeit, gyarapítja a régió gazdaságát. A lágyszárú biomassza összegyűjtése, bálázása, raktározása, őrzése és szállítása úgy 150 embernek ad munkát.
Fontos megjegyezni, hogy a biomassza-tüzelés szén-dioxid-semleges technológia. Ez azt jelenti, hogy a tüzelés során csak annyi üvegházgáz szabadul fel, amennyit a növény a növekedése során megkötött. Ezt a mennyiséget a következő évi termés újra megköti, így a légkörbe nem jut többlet-szén-dioxid. Ezzel a pécsi biomassza-tüzelésű erőmű nagymértékben hozzájárul hazánknak az Európai Uniónak tett, az üvegházgázok kibocsátásának csökkentését célzó ígéretének teljesítéséhez.
A beruházás illeszkedik a nemzeti energiastratégiába is, amely a megújuló energiaforrások részarányának 20 százalékra emelését tűzte ki célul, és amelynek megvalósítása a Pannonpower pécsi erőművei nélkül minden bizonnyal komoly nehézségbe ütközne.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka