<
Inno-tér
2019. szeptember 29.

Automatizáció és élőmunka együtt

A globális szak­képzett munkaerő­hiány 2030-ra előre­láthatólag eléri a 85,2 millió főt, és ez várhatóan az ázsiai fejlődő gazdaságo­kat fogja a leg­inkább érinteni. Csak a gyártó­iparból 2020-ra körülbelül két­millió munkás fog hiányozni, 2030-ra pedig ez a szám már a 7,9 milliót is meghaladhatja. Ez körülbelül 607,1 milliárd dolláros bevétel­kiesést jelent.


A munkaerő­hiány hazánkban is már évek óta az egyik leg­nagyobb probléma. A Köz­ponti Statisztikai Hivatal szerint 83 337 állás maradt betöltetlenül 2018 végére, ami országos gazdasági szinten 13,8 százalékos növekedést jelent a 2017 végén mért adathoz képest. A leginkább érintett területek: a gyártó­ipar, a köz­igazgatás és az egészség­ügy.

Forrás: OnRobot

A robotok ma már olyan feladato­kat is el tudnak látni, amelyeket korábban csak emberek tudtak elvégezni. Egy intelligens robot fogó, beépített erő- és nyo­maték­érzé­kelőjé­nek köszön­hetően képes látni és érezni is a munkadarabokat. Az érintés­érzékeny, két­ujjas fogó­szer­ke­zet gyorsan és hatékonyan fel tudja venni és csomagolni a kis méretű, törékeny termékeket. Az erő- és nyo­maték­be­állítások­kal rendelkező szenzorok rendkívül hatékonyak, így az eszköz egy emberi kéz érzékenysé­gét és ügyes­ségét is képes vissza­adni.
Az automatizáció fontos szerepet játszhat az emberi munka kiegészítésében, valamint a hatékonyság növelésében, és hosszú távon – munkaerőhiány esetén – bizonyos feladatok elvégzésében is.•

 
Inno-tér
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020
Címkék

Innotéka