<
Inno-tér
2019. szeptember 27.

Erdőtelepítések ösztönzése

Fafajtól függően 80-130 százalék­kal emelkedett az erdő­telepíté­sek támogatása a Vidék­fejlesz­tési Program 2019-es módosítása után.


A változtatásoknak köszönhetően a jövedelem­pótló, az erdő­ápolási és az erdő­telepítési támogatások összesíté­sével a gazdák most 80-130 szá­zalék­kal több forráshoz juthatnak. Az erdő­telepítési költségek támoga­tása átlagosan mintegy 20 százalékkal nő, a tölgyesek telepítése után a korábbi 2,6 millió forintról hektáronként közel 5 millió forintra, a nemes­nyáras esetében 1,2-1,3 millió forintról 2,8-2,9 millió forintra emelkedik az igényelhető összeg.

Forrás: parkerdo.hu

A program módosítá­sára azért volt szükség, mert az erdő­gazdálko­dás az agráriumnak az a része, amely válaszokat kínál a klíma­változásra – jelentette ki Nagy István agrár­miniszter. A hazai erdők jelenleg évente 4-5 millió tonna szén-dioxidot kötnek meg, ami az ország teljes szén-dioxid-kibocsátásának 7-8 százaléka. Ugyan­akkor a cél nem csupán az, hogy minél több erdőt létesít­senek, hanem az is, hogy azok minőségi erdők legyenek, hiszen a gazdáknak több évtizedre előre kell gondol­kodniuk egy ilyen döntés meg­hozatala­kor, hogy olyan faállomá­nyokat telepítsenek, amelyek a változó környezeti feltételek között is gazdasá­gosan fenn­tarthatóak.

Forrás: zalaerdo.hu

A Vidék­fejlesztési Programban 12 pályázati felhívás érinti közvetlenül az erdészeti ágazatot, ezek közül jelenleg négy nyitott. A kormány és a szakmai szervezetek azt remélik, hogy a támogatási összegek emelésével ösztö­nözni lehet majd a további erdő­telepítéseket.•

 
Inno-tér
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020
Címkék

Innotéka