Inno-tér
2020. június 8.

Érzelmes robot

Milyen hangokat adjon ki egy robot, hogy szavak nélkül is érzelmeket fejezhessen ki? – a robotika szakemberei számára lényeges kérdésről van szó. Magyar kutatók ezzel kapcsolatos eredményei a Scientific Reportsban jelentek meg.


Az ELTE Etológia Tanszék, a BME Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék, valamint az MTA–ELTE Összehasonlító Etológiai Kutatócsoport kutatói arra kerestek választ, hogyan hozhatunk létre robotok számára olyan mesterséges hangokat, melyekkel – az állatokhoz hasonlóan – ők is kifejezhetnek szavak nélkül érzelmeket.

Az etorobotika (az etológia, illetve a robotika szavak összevonásából született kifejezés) egyebek között ennek a lehetőségeit kutatja biológiai alapokon nyugvó kommunikációs jelzések létrehozásával.

A magyar kutatók munkájuk során olyan biológiai szabályszerűségeket vettek alapul, melyek emberek és állatok hangadásaiban egyaránt megtalálhatók. A hangmagasság és a hanghossz változtatásával és több, állati hangadásra jellemző paraméter hozzáadásával közel 600 mesterséges hangot hoztak létre. A hangokat a kutatás több mint 230 önkéntes résztvevője online kérdőívben értékelte. Arra a két egyszerű kérdésre kellett válaszolniuk, hogy a hallott hang kiadója milyen (pozitív vagy negatív) érzelmi és mennyire felfokozott állapotban lehetett. A létrehozott hangok hatását a kutatók hamarosan saját fejlesztésű szociális robotjuk, a Biscee segítségével valós élethelyzetekben is vizsgálják.•

 
Inno-tér
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020
Címkék

Innotéka