Inno-tér
2020. június 10.

Fókuszban Európa vízkészlete

Idén május elején indult el a Bay Zoltán Kutatóintézet hétmillió eurós keretösszegű projektje, a Wateragri. A klímaváltozás hatásaira reagáló kutatás alapvető célja, hogy olyan fenntartható víz- és tápanyagmegőrzési technológiákat kutasson fel és vizsgáljon meg, amelyek képesek kiszolgálni a Föld egyre növekvő népességét.


A Horizont 2020 program által támogatott Wateragri egyebek között tradicionális csa­tor­názási és öntözési technológiákat, illetve természetes megoldásokat fog vizs­gálni. Ilyenek például a ter­mé­szet inspirálta csatornarendszerek vagy fenntartható víztározók, amelyek hozzájárulhatnak a víz és a tápanyagok jobb megőrzéséhez.

A projekt keretében ugyanakkor vizsgálni fogják a termelőközösségek víz- és tápanyagmegőrzési igényeit is. A Bay Zoltán Kutatóintézet tervei szerint négy év múlva egy mélyebb, részletesebb és át­fogóbb tudás birtokába kerülnek azokról a hidrológiai folyamatokról, amelyek meghatá­rozzák Európa vízkészleteit. A svédor­szági Lund Egyetem által vezetett Wateragri konzorciumnak 12 országból 23 tagja van, és a Bay Zoltán Kutatóintézet két diví­ziója is részt vesz a kutatá­sok­ban. A szegedi Bio­technológiai Divízió kutatói külön­böző vízmegtartási technológiák ki­dolgozá­sá­ban és elemzésében vesznek majd részt, míg a miskolci Intelligens Rendszerek Divízióban az új technológiák élet­ciklus-elemzését végzik.•

 
Inno-tér
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022
Címkék

Innotéka