<
Inno-tér
2019. december 4.

Mi foglalkoztatja az IT-s fiatalokat?

Október végén 80 nemzet­közi csapat mérte össze tudását Magyar­ország leg­nagyobb hac­kat­hon­ján, azaz üzleti ötlet­versenyén. Az egymillió forintos fő­díjjal járó JunctionX Buda­pest el­neve­zésű ren­dezvé­nyen a technológia és a társadalmi fe­le­lős­ség­vállalás egyaránt kiemelt szerepet kapott.


A rendezvényre fejlesztők, dizájne­rek és vállalkozók gyűltek össze a világ 80 országából, hogy gyakorlati meg­oldásokat találjanak valós, mai problémákra.

A Google bu­da­pesti mérnökei által hozott kihívás az ember és az állat­­vi­lág élet­terének folyamatos találkozására fókuszált. Arra vártak választ, hogy meg lehet-e teremteni hosszú távon az élő­világ és az emberek harmóniáját. A Nokia a vonat­bal­esetek meg­előzését tűzte ki célul, felismerve, hogy az okos­eszközök használata milyen veszélyeket rejt magában. A Telekom feladatában a cég közös­ségi életének meg­könnyíté­sét kérte a verseny­zők­től, a Tesco Technology pedig arra kívánt választ kapni, hogy az informatikai eszközök miképp tudják hatéko­nyabbá tenni az élelmiszer-­felhasználást. A Varian Medical Systems érzékeny témát fesze­getve arra fókuszált, hogy a rákos gyerekek­nek miképp lehetne elmagyarázni, mi történik a szervezetük­ben és milyen kihívások várhatnak rájuk a sugár­kezelés során.

A versenyzők­nek 48 órájuk volt, hogy meg­oldást találjanak az általuk választott témára.

A nyertes a szegedi Shoo­ting Stars csapat lett, amelynek tagjai a Business Finland kihívá­sában – a kapott adatokat felhasználva – modellez­ték a skandináv térség népesség­vándorlásá­nak különböző folyamatait.•

 
Inno-tér
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020
Címkék

Innotéka