Inno-tér
2022. július 29.

Telefonfüggő magyarok

Elgondolkodtató felmérést tett közzé a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társada­lom Kutatóintézete. Az adatok szerint a teljes hazai lakosság 4,3 százaléka vallja magát teljes mértékben okostelefon-függőnek. A la­kos­ság ötöde (20,6 százaléka) is inkább függőnek tartja magát, mint nem. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden negyedik magyar képtelen letenni az okostelefonját.


Különösen magas az okostelefon-függőség a 30–39 éves korosztály körében, hiszen e kor­csoporton belül a válaszadók mintegy 40 szá­zaléka tartja magát függőnek okos­készüléké­től. Az utóbbi kor­osz­tályhoz tartozók közül minden ötödik válaszadó számolt be arról, hogy autóvezetés közben, például forgalmi dugóban vagy piros lám­pá­nál rendszeresen a mobil­telefonjához nyúl, de a válaszadók har­­mada filmnézés vagy családi ebéd közben sem tudja megállni, hogy ne ellenőrizze üzeneteit vagy ne olvassa el a híreket.

Sajnos ren­ge­tegen érzik kényszernek, hogy munka­időn kívül is válaszoljanak a mun­ka­helyi levelekre. A munka- és a szabad­idő össze­fonó­dá­sát jól mu­tatja, hogy tízből négyen az esti órákban vagy akár hétvégén is vá­laszolnak a megkeresésekre. A magukat okostelefon-függőknek tartók esetében kétszer annyian válaszolnak munkaidőn kívül le­­ve­lek­re, mint a telefonjuktól nem függők. Az okos­tele­fo­nok, ha mi­ni­má­lis mértékben is, de még a szociális életünket is be­fo­lyá­sol­ják. Baráti találkozót gyakorlatilag százból egy-két válasz­adó mond le amiatt, mert helyette fontosabb­nak ta­lálta a csetelést vagy a közösségi oldala hírfolyamá­nak bön­gészését.•

 
Inno-tér
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka