2020. május: jegyzet, adatbányászat, folyamatmodellezés, diagnosztika, egyetem, vegyipar, portré, okostechnológia, genomika, gépipar, közlekedés, fizika, orvostudomány, hálózatkutatás, matematika, it, tudomány, neutronkutatás, anyagtudomány, autóipar, öntészet, mérés, atomenergia, biztonságtechnika, innováció, elektronika, disszemináció, izotóptechnika, egészségipar, vízgazdálkodás, környezetvédelem, építés, zöldkörnyezet, fenntarthatóság, hulladékgazdálkodás, paragrafus, mesterséges intelligencia, virtuális valóság
Inno-tér
2020. február 2.

Témakutatás

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (SZTNH) új szolgáltatása 2020. január 1-jétől az innovatív kis- és középvállalkozások, egyetemek, kutatóintézetek, egyéni megrendelők és nagyvállalatok számára a témakutatás.


A témakutatás célja, hogy feltárja egy adott műszaki szakterü­leten a publikus információkat. A témakutatás segítséget jelenthet a célzott, a későbbiekben valóban hasznosítható kutatási irányok felderítésében.

A témakutatás során feltárt dokumentumok megismerése ré­vén elkerülhető, hogy jelentős erőforrásokat fektessenek egy olyan megoldás kidolgozásába, amelyet más már korábban megvalósított, továbbá részletesen megismerhető, hogy a megren­delő számára érdekes szakterületeken az adott műszaki probléma megoldására a piac többi szereplője milyen irányban végzett fejlesztéseket és milyen megoldásokat dolgozott ki. Emellett a feltárt dokumentumokból az is kiderülhet, hogy az adott területnek melyek a fel nem tárt irányai.

A szolgáltatás igénybe vehető a műszaki szakterületek szinte teljes körében, a teljesség igénye nélkül az alábbi területeken: gépipar, elektronikai ipar, építőipar, gyógyszeripar, vegyipar, kozmetikai ipar, élelmiszeripar, biotechnológia, növénytermesztés, állattenyésztés, környezetvédelem stb., azonban nem terjed ki a szoftverek, illetve a hozzájuk kapcsolódó műszaki megoldások területére.

A jelentést az SZTNH a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb a megrendelés beérkezésétől számított négy héten belül elkészíti.

 
Inno-tér
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020

Innotéka