Inno-tér
2021. október 29.

Újabb nyertesek

A Tejútrendszer kémiai feltérképezése, kardiológiai betegségek terápiás és diagnosztikus célú vizsgálata, értékpolarizáció a tudományban – ezekhez hasonlóan izgalmas kérdések kutatása kezdődhet meg a Magyar Tudományos Akadémia Lendület programjának köszönhetően.


Erdei Anna, az Akadémia főtitkár­helyet­tese mond­ta az idei kiírás nyerteseit bemutató esemé­nyen: „A tudományos eredmé­nyekért, valamint az azokat produkáló leg­kiválóbb koponyá­­kért hatal­mas verseny folyik. Remek munka­kö­rül­mé­nyek­kel és kiszámít­ható tudomány­finan­szí­­ro­­zási rend­szerrel kecsegtetik a leg­ígérete­sebb kutatókat. Erre a kihívásra igyekezett választ adni az MTA 2009-ben, amikor először hirdette meg a fiatal ku­ta­tók szá­mára kiválósági programját, a Lendületet.” A professzornő szerint a program elindítása óta valós alternatívát kínál azoknak, akik az őket foglalkoztató probléma tudományos igényű meg­válaszolására önálló kutató­csoportot szeretnének alakítani. Örvendetes, hogy nő a nyerte­sek között a hölgyek aránya. 2009 óta 27 nő alapíthatott Lendület kutató­csoportot a 162 férfi mellett.

Forrás: mta.hu

A pályázati kiírásra idén 64-en jelentkeztek. Közülük 15-en nyerték el az akadémiai támogatást. Az adatok azt mutatják, hogy a Lendület valóban meghatározó támogatást jelenthet a kutatói pályán, hiszen a program egykori résztvevői közül többen váltak a hazai tudományos közösség meghatározó képviselőivé, öten az MTA levelező, hárman pedig a rendes tagjai.•

 
Inno-tér
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022
Címkék

Innotéka