2017. június: jegyzet, portré, tudomány, egyetem, atomenergia, innováció, energiagazdálkodás, közlekedés, fenntarthatóság, zöldkörnyezet, agykutatás, it

Médiaajánló 2017

Koncepció

Az Innotéka magazin egyrészt a tudomány, az innováció és a zöldkörnyezet iránt érdeklődőknek, az e területeken tevékenykedőknek nyújt átfogó információkat, másrészt folyamatosan tájékoztat a hazai tudományos és innovációs világról, feltárja azokat az összefüggéseket, amelyek a mindezekhez kapcsolódó gazdasági környezetet jellemzik. Tematikájában nagy hangsúlyt helyez a magyar vívmányok, tudományos, gazdasági és környezetközpontú sikerek bemutatására, valamint a magyar innovációs eredmények hazai környezetben való megismertetésére.

Az európai uniós pályázatok révén megvalósuló projektek fontos eleme a disszemináció, amely – meggyőződésünk – nem csupán kötelező kommunikációs teher, hanem lehetőség a siker, a tehetség megmutatására és a tapasztalatok megosztására.
Felettébb hasznos, ha a megvalósult projektek bemu­tatása nem kizárólag a sikertörténetekre koncentrál; az eredmények mellett a felmerülő nehézségek, problémák, egyéni és/vagy közös megoldásai is tanulsággal szolgálhatnak az európai uniós projektekben részt vevők számára, legyen szó akár kis-, közepes vagy nagyvállalkozásról, akár innovációs kutatócsoportról.

A GDP-arányos K+F ráfordítások kiemelkedő hányada az IKT szektorban realizálódik, ezért magazinunk kiemelten foglalkozik ezzel a területtel is. Az információtechnológia mind a humán, mind a reáltudományok területén tapasztalható hihetetlenül gyors ütemű fejlődés alapja. Mivel a részletek is fontosak, természe­tesen bemutatjuk a megfelelő hardvereket, szoftvereket, valamint a legújabb biztonságtechnikai követelményeket.

A kezdetben az IT szektorra jellemző startupok mára számos ipari, szolgáltatási szegmensben jelen vannak, reflektálnak társadalmi, környezetvédelmi, energetikai és egyéb, aktuális kihívásokra a legújabb technológiai újításokra alapozva, még akkor is, ha hagyományos értékeket közvetítenek. Ezek a cégek alapvetően nagy növekedési potenciállal, magas tudásbázissal bíró induló vállalkozások, tevékenységüket az innováció határozza meg, ezért természetesen róluk is írunk magazinunkban.

Felépítés

Az Innotéka magazin havonta gazdag hírösszeállítással, tudósításokkal, valamint átfogó elemzésekkel, interjúkkal, fizetett szak- és disszeminá­ciós cikkekkel tájékoztat a tudo­mány, az innováció, a zöldkörnyezet legújabb eredményeiről, aktuális és vitatott kérdéseiről, problémáiról s azok lehetséges megoldásairól is. Az olvasók megismerhetik tekintélyes szak­értők véleményét éppúgy, mint az adott területen eredményeket felmutató kezdő szakemberekét, tapasztalt vállalkozókét, s rendszeresen teret adunk az e területeket irányító országos szervezetek vezetőinek, szakembereinek.

Kiemelt témák, rovatok

Az Innotéka magazin Portré, Tudomány, Innováció, Zöldkörnyezet, IT és Inno-anno rovataiban az alábbi területekkel foglalkozik: agrárium, atomenergia, biotechnológia, felsőoktatási intézmények, elektronika, építés, fenntartható fejlődés, informatika, ipari automatizálás, közlekedés, megújuló energia, nanotech­nológia, okos világ, startup, technikatörténet, urbanisztika, vízgazdálkodás. Lapunk hasábjain tanulmányoknak is helyt adunk.

Stílus

Az Innotéka magazint szakmai megalapozottság és közérthetőség jellemzi. Nem pusztán hír- és információ­forrás, hanem olvasóink reakcióit, továbbá a szakemberek véleményét is közzéteszi.

Megjelenés

Havonta, a hónap első hetében.

Elérhetőség

Nyomtatott formában, valamint az innoteka.hu címen.
A jövő innovátorainak minél hatékonyabb meg­szólí­­tása érdekében a magazin megtalálható a Facebookon is. Technika­történeti rovatunk online változata pedig az Inno anno blogon olvasható.

Egyéb

A kiadó tagja a Magyar Innovációs Szövetségnek.

Terjesztés

Az Innotéka magazin elsősorban direkt terjesztés, valamint megrendelés útján jut el az olvasókhoz. Célzottan, több ezren kapják a tudomány, innováció, zöldkörnyezet területén tevékenykedő vállalkozások vezetői; az akadémiai és egyetemi kutatóintézetek, -műhelyek vezetői, kutatói; a hazai felsőoktatási intézmények vezetői, a karok, tanszékek; országos, egyetemi és megyei könyvtárak; a minisztériumok és államtitkárságok, állami hivatalok megyei szintig; kamarák, szövetségek, egyesületek. Ezenkívül természetesen az aktuális lapszámok kiemelt témáiban érdekeltek is megkapják.

Miként eddig is, az Innotéka magazin aktuális lapszámai jelen vannak tudományos konferenciákon, szakmai rendezvényeken 2016-ban: Erőmű-beruházási Projektmenedzsment Szeminárium; XXI. Logisztikai Konferencia és Fórum; XVII. Közlekedésfejlesztési és Beruházási Konfe­rencia; Smart Conference 2016; I. Vasúti Forgalmi Konferencia; Magyar Táv­hő­­szolgál­tatási Szakmai Konferencia; Rétegserkentés – Fókuszban a hidraulikus repesztés – Konferencia; XIII. Vasút­villamosí­tási Konferencia; X. Roncsolásmentes Anyagvizsgáló Konferencia és Kiállítás; OAH TSO Szeminárium; Biogas Science 2016; XXIII. Nemzetközi Energia és Innovációs Fórum; Beckhoff Technology Day 2016; Országos Távhőszolgáltatási Szakmai Napok 2016; DCS Folyamatirányító Rendszerek 21. Találkozó; Hungarocoat 2016; EnKon 2016; Magyar Nukleáris Társaság Szimpóziuma 2016.

Immár hagyomá­nyosan a Nemzeti Közlekedési Napok konferencián magyar nyelvű különszámmal veszünk részt.

Honlapunkon a magazin tartalmán kívül megtalálhatók a temati­kához kapcsolódó friss hírek, események, rendezvények. Az aktualitások mellett archívumunkban könnyen visszakereshetők korábbi cikkeink; céges adatok és információk segítik az érdeklődőket, hogy az Innotékában megjelenő gazdasági társaságokkal, kutatóműhelyekkel, innovátorokkal felvehessék a kapcsolatot.

Olvasottság

A magazin tartalma havonta több mint 15 000 olvasóhoz jut el.

Nemek: nők 28%, férfiak 72%.
Korcsoport: 20–70, jellemzően a 34–62 évesek.
Foglalkozás: tudósok, mérnökök, kutatók, egyetemi oktatók, szakmai szervezetek vezetői, cégvezetők, műszaki vezetők, döntéshozók.
Beosztás: vezető és középvezető 82%, egyéb (egye­temista, beosztott munkatárs) 18%.
Jellemző olvasó: dinamikus, kreatív, tudatos, a közösség, az innováció, a fenn­tarthatóság iránt elkötelezett, vezető, szakmájába vetett hit jellemzi, érdeklődik más területek eredményei iránt.

Online látogatottsági adatok

Nyomtatott lap – technikai adatok, árak

Megjelenés: évente 11 lapszám, ütemezés szerint • Terjedelem: 48–56+4 oldal • Méret: 210 × 280 mm • Rácssűrűség: 60 • Szín: 4+4 • Papírminőség: belív: Fat Mat 1.1 115 g; borító: műnyomó matt 300 g • Kötészet: ragasztókötve; borító mattfóliázva • A lap ára: 1090 Ft

Leadandó anyagok formátuma

Szöveg: docx • Kép: jpg, pdf, tif, eps; 300 dpi; CMYK • Logó: kép vagy vektoros
Készen leadott hirdetés: jpg, pdf, tif, eps; 300 dpi; CMYK

Mennyiségi kedvezmények egyedi megállapodás szerint

Online – technikai adatok, árak

Lehetséges formátumok: jpg, gif, png, swf

Mennyiségi kedvezmények egyedi megállapodás szerint

Kapcsolatfelvétel: Budai Krisztina, 30/902-8931, budai@innoteka.hu

Letölthető Médiaajánló 2017

Innotéka