2015. január 8.

Szerző:
Szegedi Imre

Tizenegy új Gábor Dénes-díjas

A tudományos és szellemi teljesítményekre épülő világunkban vissza kell állítani, meg kell erősíteni a műszaki alkotások és alkotók társadalmi elismerését – a Novofer Alapítvány által 1989-ben alapított Gábor Dénes-díj és annak 25 éves története alapvetően erről a törekvésről szól. A 2014-es elismeréseket december közepén, a Parlamentben adták át.


In Memoriam Gábor Dénes elismerésben részesült Bitay Enikő a technikatörténeti örökség feltárása, kutatása és védelme terén elért eredményei elismeréseként. Az 1960-ban Kolozsváron született Bitay Enikő a Kolozsvári Műszaki Egyetemen szerezte mérnöki oklevelét. Kutatási területe az anyagtudomány és technológia, az alkalmazott informatika.

Gábor Dénes-díjat vehetett át Dusza János fizikus a korszerű anyagtudomány, kutatás és fejlesztés, valamint a technoló­giai transzfer rendszerekhez kapcsolódó infrastruktúra kiépíté­sé­ért és az európai kutatási térségbe történő integrációjáért. Az 1952-ben Sajógömörön született szakember 1976-ban végzett fizikusként az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. A Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács elnöke.

Gábor Dénes-díjat kapott Solymosi János villamosmérnök, a hazai műholdas űrtávközlés és a korszerű repülőgép-fedélzeti berendezések fejlesztésében elért eredményeiért. Solymosi János 1955-ben született Gyomán. A Kandó Kálmán Műszaki Főiskolán diplomázó szakember 1991-ben a müncheni Bonn Elektronik GmbH tulajdonosával megalapította hazánk legnagyobb űripari cégét, a ma már 100 százalékban magyar tulajdonú BHE Bonn Hungary Kft.-t.

Ugyancsak Gábor Dénes-díjban részesült Haidegger Tamás, az orvosi kézhigiénia objektív ellenőrzésére alkalmas berendezés prototípusának megalkotásáért. Haidegger Tamás 1982-ben született Budapesten, 2006-ban villamosmérnöki, majd 2008-ban egészségügyi mérnöki diplomát szerzett a Műegyetemen. A Műegyetemen fejlesztett Hand-in-Scan berendezést már 18 hazai és nemzetközi innovációs és üzletfejlesztési versenyen díjazták.

Szintén Gábor Dénes-díjat kapott Szikla Zoltán, a magyar papír­ipar felvirágoztatásában vállalt meghatározó tevékenységéért. Szikla Zoltán 1945-ben Kálon született, 1970-ben a Helsinki Műszaki Egyetemen szerzett diplomát. 2010 óta a Dunaújvárosi Papírgyár energiaellátásának a megújításán dolgozik. 2014-ben megkezdték az ország legkorszerűbb, szilárd tüzelőanyagokon alapuló, kapcsoltan hőt és villamos energiát előállító erőművének az építését.

Gábor Dénes-díjat vehetett át Guttman András okleveles vegyészmérnök a genomika, proteomika és glikomika fejlődését megalapozó korszerű bioanalitikai kutatásokért, melyeket több száz tudományos publikáció és 23 megvalósult szabadalom is fémjelez. Guttman András Pécsett született 1954-ben, a Veszprémi Vegyipari Egyetemen 1978-ban végzett okleveles vegyészmérnökként. 2004-ben az MTA külső tagjává választották.

Gábor Dénes-díjat kapott Karger-Kocsis József okleveles vegyészmérnök a természetes és mesterséges polimerek és kompozitjaik tulajdonságainak vizsgálata és alkalmazása terén elért eredményeiért. Karger-Kocsis József 1950-ben Budapesten született, 1974 szerzett vegyészmérnöki diplomát a Budapesti Műszaki Egyetemen. Kutatási eredményei alapján több mint 400 cikk, 38 könyvfejezet, továbbá 33 szabadalom készült.

Gábor Dénes-díjjal ismerték el Augusztinovicz Gusztáv Fülöp villamosmérnök környezeti zajcsökkentési és rezgéscsillapítási eljárásokhoz kapcsolódó eredményeit – erre példák a Művészetek Palotája, a Nemzeti Színház és a Zeneakadémia megoldásai. Augusztinovicz Gusztáv Fülöp 1949-ben született Budapesten, a Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett villamosmérnöki diplomát. Jelenleg az Akusztikai és Stúdiótechnikai Laboratóriumot vezeti.

Ugyancsak Gábor Dénes-díjban részesült Katona Gergely fizikus az agykutatásban új lehetőségeket teremtő, a világon először bevezetett, valós idejű, három dimenzióban szkennelő akuszto­optikán alapuló mikroszkóp létrehozásáért. Katona Gergely 1980-ban született Budapesten, fizikusként végzett az ELTE Természettudományi Karán. Eddig 15 szabadalmazott találmány kidolgozásában vett részt. A Junior Prima Díj (2013) tulajdonosa.

In Memoriam Gábor Dénes elismerést kapott Szelezsán János matematikus, a magyar programozáselmélet úttörője. Szelezsán János 1934-ben Battonyán született, az ELTE TTK alkalmazott matematika szakán szerzett diplomát 1958-ban, a matematikai tudományok kandidátusa lett 1969-ben. Egyike volt azoknak, akik az első hazai számítógépre, az M–3-ra, az első alkalmazások programjait készítették.

Gábor Dénes Tudományos Diákköri ösztöndíjat Borbás Enikő, a BME vegyészmérnök hallgatója vehetett át.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022
Címkék

Innotéka