Inno-tér
2020. november 8.

Fény derült egy gyenge pontra

A fajelterjedési modellek képesek a növény- és állatfajok jelenlegi, illetve a jövőben várható elterjedését megbecsülni, és alkalmasak arra is, hogy az éghajlatváltozás természetre gyakorolt hatását térképen lehessen szemléltetni.


Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Ökológiai Kutatóközpont két kutatója kimutatta a fajel­ter­je­dési modellek bizonytalanságainak egy eddig fel­tá­­ratlan forrását. Bede-Fazekas Ákos tájépítész, prog­ramozó és Somodi Imelda biológus kutatási eredményeiket a Methods in Ecology and Evolution szaklapban tették közzé. Az ökológusok az elterjedési modellek segítségével becsülik meg, hogy miképpen hat az éghajlat változása az egyes fajok vagy életközösségek potenciális elterjedési területére.

A bioklimatikus változók számítási módjától (oszlopok) függően a vizsgált élőhelyekre (sorok) készült elterjedési modellek előrejelzései eltérhetnek.

A modellek segítségével az is felismerhető, hogy mely fajokat milyen mértékben, illetve előnyösen vagy hátrányosan érint-e a felmelegedés és az évi csapadékeloszlás változása. Ahhoz azonban, hogy a modellek által adott előrejelzéseket megfelelő módon értelmezhessék, a kutatóknak ismerniük kell a bennük rejlő bizonytalanságokat. A tanulmány szerzői arra mutattak rá, hogy a modellekhez használt bioklimatikus változók kiszámítása közel sem egyértelmű, és az eltérő számítási módszerek jelentős hatást gyakorolnak a modellek által adott előrejelzésekre. Azt is megállapították, hogy az előrejelzési bizonytalanság ezen újonnan felismert forrásának a nagysága összemérhető a klímamodell kiválasztásának jelentőségével.

A bioklimatikus változók alapját képező kiválasztott hónapok (sorok) térben és időben (oszlopok) is nagy változatosságot mutatnak.

A kutatók szerint könnyen előfordulhat, hogy egy modell látszólag megbízható, ám a jövőben várható elterjedés tanul­mányozása közben felszínre kerül a modell csökkent megbízhatósága. Arra is felhívták az ökológusok figyelmét, hogy a bioklimatikus változók számí­tási módjának átlátható, részletes kommunikációja elengedhetetlen, hiszen ennek hiányában a modell bizonytalanságainak egyik forrása rejtve marad, és emiatt esetleg félrevezető információkat szolgáltat a klímaváltozás várható hatásairól.•

 
Inno-tér
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka