Inno-tér
2020. december 9.

Őskutatás az Urálban

A Volga és a Dél-Urál vidékéről származó kora középkori minták archeogenetikai elemzéséről közöltek tanulmányt az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Régészeti Intézet kutatói a Nature Scientific Reports folyóiratban.


A munka részeként a transzuráli temető (Ujelgi, késő kus­na­ren­ko­vói kultúra, 9–11. század) és az Urál nyugati előterében található négy híres temető (Brodi, Szuhoj Log, Bartim, Bajanovo nyevolinói, illetve déli lomovátovói kultúra) embertani mintáinak genetikai vizsgálatára került sor.

A transzuráli Ujelgi temetőből előkerült leletek

Azért ezekre a helyekre koncentráltak, mert az ottani minták a magyarok etno­genezise szempontjából fontosnak tartott Volga–Dél-Urál-térségből származnak, olyan lelőhelyekről, amelyeket a régészek az ott feltárt leletanyag alapján eddig közvetlenül vagy közvetetten, de kapcsolatba hoztak a magyarok elődeinek etno­genezisé­vel és vándorlásával. A kutatók összesen 36 Urál-vidéki, 6–11. századból származó, illetve kilenc Kárpát-medencei, hon­foglalás kori embertani minta genetikai analízisét végezték el. Az Ujelgiből származó minták és a hon­foglalók között több közvetett vagy közvetlen egyéni filogenetikai (törzsfejlődéstani) kapcsolatot találtak.

A közlemény azt üzeni, hogy a Volga–Dél-Urál régió valóban igen fontos szerepet töltött be a magyarok etnogenezisében, ezt pedig immár az archeogenetikai kutatások is megerősítik. A biológiai kapcsolatok kimutatásával megerősítést nyert az is, hogy a honfoglalókéhoz hasonló kelet-európai régészeti leletanyag megismerése és vizsgálata nagyon is releváns a korai magyar történelem kutatásában.•

 
Inno-tér
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022
Címkék

Innotéka