Hálózatelemzés és szimuláció állatpopulációkban

Hazai kutatók szerint más egyedek jelenléte és viselkedése által közvetített szociális információ nemcsak az egyedi viselkedést befolyásolja, hanem populációs szintű változásokat is okozhat.


Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Agrártudományi Kutatóközpont NÖVI Állattani Osztályának munkatársai tanulmányukban amellett érveltek, hogy a szociális információ egyedek közötti terjedése nem korlátozódik a csoportos életmódú fajokra, jóval el­terjed­tebb lehet az állat­világban annál, mint ahogyan azt eddig feltételezték. A kutatók össze­gyűjtötték azokat a kísérletes munkákat, amelyek az utóbbi években a nem csoport­alkotó fajoknál bizonyították a szociális információ használatának a képességét, továbbá elemezték azokat a feltételeket, amelyek fontos szerepet játszhatnak a szociális információ egyedek közötti terjedésének létrejöttében.

A zöld pontokkal jelzett populációméretek olyan idősorból (M2) származnak, ahol a zsákmány nem mutat semmilyen ragadozó­­elkerülési viselkedést. Amikor ragadozóelkerülő viselkedést mutatnak a zsákmányállatok (M3), a ciklikusság mindkét populációban (kék) csökken. Amennyiben a zsákmányállatok képesek használni a fajtársak által jelzett szociális információt (M4), mind a zsákmány-, mind pedig a ragadozópopulációk mérete (narancssárga) jelentősen alacsonyabb varianciát mutat, a ciklikusságuk megszűnik, és a két populációméret egymástól függése is kisebb lesz.

Egy másik publikációban számítógépes szimulációval bizonyították, hogy a ragadozó­­elkerülési viselkedés fajtársak által történő másolása véletlenszerűen mozgó egyedekből álló zsákmány­populációkban alapvetően befolyásolja a zsákmány- és a ragadozó­populáció dinamikáját. Az eredmények alapján a szociális információ zsákmány­populációban történő használata a ragadozó–zsákmány kölcsönhatás gyengüléséhez, valamint a két populáció fluktuációjának a megszűnéséhez vezethet.
A tanulmányok a Frontiers in Ecology and Evo­lu­tion, illetve az Evolutionary Ecology folyóiratban jelentek meg.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka