Kötet a Częstochowai pálos kantuáléról

Az ELKH Bölcsészettudományi Kutatóintézet Zenetudományi Intézetében működő Lendület Digitális Zenei Fragmentológia Kutatócsoport és a Magyar Pálos Rend közös kiadásában jelent meg a Cantuale Paulino­rum s. XVI – Zene- és nyelvtörténeti tanul­mányok a Częstochowai pálos kantuáléról című tanulmánykötet.


A Jasna Góra-i pálos kolostor – Często­chowa, Lengyelország – könyvtárában őr­zött 16. szá­zadi liturgikus kézirat a középkori és kora újkori magyar zene- és nyelvtörténet egyik fontos forrása. Minden bizonnyal Észak-Magyarország valamelyik pálos szerzetesházának szkriptóriumában (másolóműhelyében) másolták a 16. században, de még ugyane század során átkerült a lengyel testvérkolostorba. 1601-ben már az új tulajdonos jegyezte be a birtoklás tényét a kéziratba.

A kézirat nem tartozik a késő középkori pompás kiállítású, igényes kivitelezésű díszkódexek sorába. Értékét és különleges vonzerejét éppen használati jellege adja. Azt tartalmazza, amire az adott szerzetesi közösségnek az adott környe­zetben és időben leginkább szüksége volt: gyakorlati útmutatást a napi zsoltározáshoz, a kiemelt ünnepek körmeneti énekeit, részletes és tagolt, énekeket és imádságokat is magában foglaló gyászszertartást a haldokló „utolsó kenetének” fölvételétől a sírba tétel körüli cselekményekig, himnuszokat, illetve suffrágiumokat az egyházi év szerinti elrendezésben. A hat tanulmányt magába foglaló kötet bemutatójára jövő év áprilisában kerül sor.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka