Paks II. – lehetőség a térség fellendülésére

Az évszázad beruházásaként is emlegetett atomerőmű-építés komoly fellendülést hozhat Pakson és a környező megyékben. Szervezetek, intézmények, önkormányzatok sokaságát érintő, számos szakterületre kiterjedő együttműködés szolgálja azt, hogy a régió kivehesse részét a projektből és élvezze annak előnyeit – mondta Becskeházi Attila, a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásához kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztésért, innovációért és lokalizációért felelős államtitkár.


„Minden nagyberuházás intenzíven használja az adott térség erőforrásait. Célunk, hogy a két új blokk megépítése során ez a lehető leghatékonyabban történjen, ezért a térségben élőknek is lehetőségük van kapcsolódni a beruhá­záshoz” – hangsúlyozta Becskeházi Attila. Az államtitkárság feladata és felelőssége az atomerőmű-építéshez kapcsolódó fejlesztések kormányzati koor­dinációja. „Együtt dolgozunk Paks városával, valamint Baranya, Tolna, Somogy, Fejér és Bács-Kiskun megyék megyei és települési önkormányzataival. Továbbá tárcaközi koordinációs testületet alapítottunk, amelyben hét minisztérium és azok háttérintézményei vesznek részt” – mondta az államtitkár.

Becskeházi Attila államtitkár

Tájékoztatása szerint a beruházásban részt vevő 10-12 ezer munkavállalót elsősorban Pakson és környékén helyezik el. Kalocsán a laktanya átalakításával jöhet létre több ezer fő elhelyezésére szolgáló szálláshely, több kisebb pedig a térségben önkormányzati tulajdonban lévő, használaton kívüli épületek felújításával. „Fontos a fenntarthatóság, ezért az a célunk, hogy a lakások használhatóak legyenek a beruházás befejeztével más típusú funkcióra, például a szociális ellátásban, turisztikában. Pakson végleges lakások épül­nek, amelyeket a majdani üzemeltetők használhatnak. Az építkezés csúcsidő­szakában rövid ideig jelentős létszámnövekedés várható, ezért ideiglenes, komfortos konténerszállásokat is létesíteni fogunk” – részletezte az államtitkár.

Nagy kihívás a szak­ember­képzés, hiszen speciális tudással rendelkező szak­embe­rekre lesz szükség. Ennek érdekében az állam­titkárság hét egyetem­mel közösen (Pécs, Dunaújváros, Miskolc, Veszprém, Debrecen, BME, Szeged) oktatási, képzési klasztert alapított, amely az oktatás mel­lett a nukleáris és az energetikai innovációra és az említett területeken a kutatás-­fejlesztésre is kiterjed. Kiemelten számítanak a térségben lévő pécsi és duna­új­városi egyetemre, velük kompetencia­köz­ponto­kat alakíta­nak ki. A Pécsi Tudomány­egyetem szekszárdi karán az energetikai vezér­lés- és irányítás­techniká­hoz kapcsolódó közép­szintű képzést tervezik megvalósítani felnőtt­képzés keretében, Dunaúj­város­ban egy hegesztő és anyag­vizsgáló kompetencia­közpon­tot hoznak létre. Fejleszteni fogják a paksi Energetikai Szak­gimnázium beruhá­záshoz kap­csolódó kompetenciáit és tovább­viszik, kiszéle­sítik a Paks II. Zrt. által indított Paks II. Akadémia képzési programját.

„Az egészségügyet felügyelő tárcával indítunk egy programot, amely a paksi és térségi egészségügyi fejlesztésekre irányul. Ebben szerepel a Paksi Gyógyászati Központ és a mentőállomás, a szekszárdi kórház, valamint a Pécsi Tudományegyetem klinikai részlege. Gondoskodni kell a dolgozók – bele­ért­ve a más anyanyelvűek – egészségügyi ellátásáról, gyermekeik oktatásáról. A térségbe 10-12 ezer munkavállaló, köztük várhatóan 3000-3500 orosz nyelvű dolgozó fog érkezni, az ő kiszolgálásukhoz számos területet fejleszteni kell, így például oroszul beszélő tanárokra is szükség lesz. Képzésükben a pécsi és a debreceni egyetem vállal szerepet. Paks II. nemzetközi együttműködésben megvalósuló beruházás – Európa szá­mos országából érkeznek majd hozzánk beszállítók. Már most is több száz orosz munkavállaló dolgozik Pakson” – érzékeltette a terület fontosságát Becskeházi Attila.
Elmondta, a beruházást kiszolgáló infrastruktúra ki­építése is igen összetett feladat, amely során az a cél, hogy ne terheljék Paksot. 60 kilométernyi új utat építenek, több mint 330 kilométernyit felújítanak, fejlesztik a paksi kikötőt, a Mezőfalva–Paks vasútvonalat, amelynek a városban vezető szakasza zajmentes lesz. Az új Duna-híd előkészületei jól haladnak, hamarosan elindulhat a beruházás. A híd megépülésével egyéb gazdaságfejlesztési projektekbe is be lehet kapcsolni Bács-Kiskun megye nyugati részét és Paks térségét, ezzel nőni fog a versenyképességük. A dolgozók utaztatását elektromos járművekkel szeretnék megoldani. „Az e-mobilitási program környezetkímélő, akárcsak maga a Paks II. projekt, hiszen, mint minden atomenergetikai beruházás, a tiszta ener­gia­termelés szimbóluma” – emelte ki az államtitkár.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka