Párhuzamos klímajövők

A káoszelmélet alapján új, az eddig ismertnél szigorúbb feltételt fogalmaztak meg az ELKH–ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoport munkatársai arra, hogy egy klímamodell mikor adhat megbízható előrejelzést.


Az időjárás és a klíma előrejelzése manapság párhuzamos futtatásokkal, úgynevezett sokasági szimulációkkal történik. A szimulációk ugyanazokat a fizikai törvényeket követik, csupán kezdeti feltételeikben különböznek. Ezekből számos különböző életút fejlődhet ki, amint az megszokott minden kaotikus (vagy ahhoz hasonló) esetben.

Az egyszerű kaotikus rendszerek viselkedésére vonatkozó kutatások megmutatták, hogy a sokaság csak egy bizonyos idő eltelte, az indí­tásra jellemző részletek elfelejtése után írja le hűen a lehetséges viselkedések tárházát. Néhány kutató ennek megfelelően már rámutatott arra, hogy a numerikus klímasokaság adatai is csak relatíve hosszú idő után tekinthetők megalapozottnak. A most publikált közlemény szerzőinek – Herein Mátyás, Tél Tamás és Haszpra Tímea – eredményei alapján akkor, amikor a sokaság már „konvergált” sokaság.

Numerikus klímasokaságA konvergencia elérése előtti 40 évben minden szimuláció eredménye más színnel jelenik meg. A konvergált tartományban a lehetséges értékeket szürke satírozás jelzi. Ebben a tartományban a folytonos fekete görbe a sokaság átlagértékét jelöli, a szaggatott görbék pedig az átlag körüli szórását. A kék görbe a valóságban mért értékek adatsora.

A konvergálás ideje a szimulálás kezdete után több évtizedet ölel fel. A szerzők szerint emiatt csak egy konvergált klímasokaság kapcsán merülhet fel, hogy az megbízható-e, azaz a megfigyelésekkel összhangban lévő adatokat szolgáltat-e. A magyar kutatók szerint már most is léteznek modellek, melyek az elmúlt évtize­dekben egészen napjainkig megbízhatónak bizonyulnak, legalábbis a globális mennyiségek – mint például a Föld felszíni átlaghőmérsék­lete – szempontjából. A tanulmány a Chaos című folyóiratban jelent meg.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka