Inno-tér
2020. július 15.

A CERN új stratégiai fejlesztési terve

A nagyenergiás fizikai kutatások világ­labora­tóriuma, a genfi CERN, június köze­pén elfogadta az intézet és a tudomány­terület to­vábbi működését meghatározó Európai Stra­tégiai Terv megújított változatát.


A huszonhárom tagállam – köztük Magyarország – képviselői által jóváhagyott stratégia határozza meg a következő évtized fő fejlesztési irányait. Eszerint a gyorsító által elért részecskeenergiák ugrásszerű megnöveléséhez forradalmi újítások létrehozására és bevezetésére van szükség az előttünk álló évtizedben.

Amíg ez megvalósul, a most felújított, és 2021 elejétől újra működő Nagy Hadronütköztető (LHC) berendezéseivel vizsgálják tovább a természet elemi szerkezetét és építőköveit. Magyar­országról közel száz kutató, mérnök és informatikus vesz részt folyamatosan a CERN munkájában. Az új Stratégiai Terv megvalósítása során nagy lehetőségek nyílnak a hazai kutatóhelyek előtt, hogy egyes világszínvonalú projektekhez itthon is hozzá tudjunk járulni, innen segítve a CERN és a világközösség tudományos misszióját. Az elmúlt időszakban kiváló példa volt erre a Wigner Adatközpont, amely óriási számítógépes kapacitásával segítette az adatelemzést. Jelenleg új típusú gyorsítóeljárásokon, detektormegoldásokon és forradalmi információtechnológiai módszerek bevezetésén dolgoznak a hazai kutatók. Ezek az elméleti kutatások mellett számos egyéb terület fejlődése miatt is kiemelt fontosságúak.•

 
Inno-tér
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka