2020. május: jegyzet, adatbányászat, folyamatmodellezés, diagnosztika, egyetem, vegyipar, portré, okostechnológia, genomika, gépipar, közlekedés, fizika, orvostudomány, hálózatkutatás, matematika, it, tudomány, neutronkutatás, anyagtudomány, autóipar, öntészet, mérés, atomenergia, biztonságtechnika, innováció, elektronika, disszemináció, izotóptechnika, egészségipar, vízgazdálkodás, környezetvédelem, építés, zöldkörnyezet, fenntarthatóság, hulladékgazdálkodás, paragrafus, mesterséges intelligencia, virtuális valóság
Inno-tér
2019. augusztus 1.

Félünk az internetes banki szolgáltatásoktól

Noha a régió országainál tudatosabbak pénzügyeiket tekintve a magyarok, az internetes banki szolgálta­tá­sok elterjedésében mégis le vagyunk maradva. Az EY 3600 fő megkérdezésével készült régiós kutatásából kiderül, személyes adataink biztonsága miatt érzett félelmünk gátolja a technológiai előretörést.


A hét kelet-közép-európai országra kiterjedő ku­tatás ránk vonatkozó egyik legérdekesebb meg­állapítása szerint bár a magyarok döntő többsége (71 százaléka) felkészült rá, hogy elsősorban in­ter­neten keresztül intézze pénz­ügyeit, a lakosság mégis kevesebb mint fele (42 százalék) használja tudatosan a bankok és biztosítók digitális szolgáltatá­sait.

A fel­mérésből a többi között az is kiolvasható, hogy ugyan a magyarok négy­ötödének van okostele­fonja, online bankoláskor a döntő többség, mintegy 90 szá­zalék (!) az asztali gépét vagy laptopját használja. Okos­telefont kevesebb mint a válasz­adók fele (42 százaléka), tabletet pedig mindössze 20 százalékuk vesz kézbe erre a célra. Biztató adat, hogy a meg­kérdezett magyarok több mint két­harmada jobban támaszkodna a jövőben online megoldásokra, ami messze felül­múlja a régiós átlagot, ami 44 százalék. Ugyanakkor a digitális fejlődést nagy­mértékben be­folyásolják félelmeink: tízből kilenc válaszadó attól tart, személyes adatai illetéktelen kezekbe kerül internetes vásárlás során. Az EY kutatása ezzel kapcsolatban arra a megállapításra jutott, hogy a gátak lebontásához a pénz­intézeteknek komoly fejlesztéseket kell végezniük az adat­védelmet illetően.•

 
Inno-tér
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020

Innotéka