2020. április: jegyzet, it, mérés, bionika, biokémia, egyetem, portré, neutronkutatás, biológia, fizika, nanotechnológia, atomenergia, űrtevékenység, lézer, tudomány, geokémia, geológia, régészet, közlekedés, építés, innováció, okostechnológia, egészségipar, agrárium, mikroszkópia, automatizálás, meteorológia, környezetvédelem, vízgazdálkodás, zöldkörnyezet, energiagazdálkodás, megújuló energia
Inno-tér
2019. szeptember 28.

Kicsi a fiatalok vállalkozási kedve

Jóllehet továbbra is stabilan emelkedő trendet mutat az egyetemisták vállalko­zási hajlandósága az ezt kétévente vizsgáló GUESSS nemzetközi kutatás eredményei sze­rint, a többség még mindig nagyvállalati alkalmazottként képzeli el a jövőjét.


Az 54 országban lefolytatott felmérés összes válaszadó­já­nak 9 százaléka akar vállalkozó lenni közvet­lenül a diploma megszerzése után, 34,7 százalék tervezi, hogy öt év­vel később vállalkozó lesz. A magyar fiatalok vállalkozási kedve alacsony, de lassan növekszik. Közvetlenül a végzést követően a ma­gyar válaszadók mindössze 4,6 százaléka tervezi saját vállalkozás elindítását, az öt évvel későbbi tervekre rákérdezve az arány 37,5 százalékra nő. Ez jószerével megegyezik a V4 országokban mért 37,1 százalékos átlaggal, és némiképp magasabb az uniós országok közül a felmérésben részt vevők esetében mért 31,7 százalékos adatnál.

Rosszabbul állunk a tanulmányaik alatt már vállalkozó hallgatókat illetően. 54 ország átlagában a hallgatók 11,2 százaléka legalább már megkezdte egy vállalkozás elindítását tanulmányai végére, nálunk viszont csak 5,1 százalék tart itt. A magyar hallgatók többsége – akár a fővárosban, akár vidéken tanul – legszívesebben egy nagyvállalatnál kezdené a karrierjét.
Nemzetközi szinten a nők esetében alacsonyabb a vállalkozási hajlandóság a hallgatók körében, bár a nemek közti különbség csökken az öt évvel a végzés után vállalkozni tervezők esetében. A nemek közti szakadék meglepő módon épp a hagyományosan férfiak által dominált tanulmányterületek – természettudomány és IT – esetében kisebb.
Fellendíti a vállalkozási hajlandóságot, ha valaki egy startup cégnél vállal munkát, miként a vállalkozó szülők hatása is egyértelmű, főleg, ha mindkét szülő vállalkozó.•

 
Inno-tér
Innotéka