Inno-tér
2021. szeptember 3.

Új kutatócsoportok alakulnak

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) Titkársága és a Támogatott Kutató­csoportok Irodája (TKI) által 70–80 új kutató­csoport létre­hozására kiírt nyílt pályázat segítségével a nyertes kutatócsoportok öt éven át évi 25–65 millió forint támogatást kaphatnak, a pályázatokat pedig 2021. szeptember 30-áig lehet benyújtani.


„Egy év múlva, 2022. június 30-án jár le az öt évvel ezelőtt támogatást nyert 81 kutatócsoport pályázati időszaka, ezért időszerű a pályázat meghirdetése” – hangsúlyozta Maróth Miklós, az ELKH elnöke. A nyílt pályázatot felsőoktatási intézményben, közgyűjteményben, illetve egyéb, nem ELKH-kutatóhelyen működő, ELKH által támogatott kutatócsoport létre­hozására lehet benyújtani. Pályázni a kutatócsoport vezetője jogosult, aki a Magyar Tudományos Akadémia rendes, illetve levelező tagja vagy az MTA doktora, a tudomány doktora tudományos címmel rendelkezik, és a támogatási időszakban hazai felsőoktatási intézménnyel, kutatási tevékenységet végző köz­gyűjteménnyel vagy nem ELKH-kutatóhellyel, illetve ezzel együtt­működő gazdasági szervezettel munka­végzésre irányuló jogviszonyban áll.

Az ELKH jelenleg több mint száz, egyetemeken, illetve egyéb közintézményekben működő önálló kutatócsoportot támogat. A csoportok kutatásai hozzájárulnak például a biodiverzitás megóvásához, a Balaton vízgazdálkodási kérdéseinek megismeréséhez, új kompozitanyagok fejlesztéséhez. Számos csoport végez a magyar történelem és nyelv területén nélkülözhetetlen kutatásokat, ezek közül Anjou-kori, illetve Zsigmond korabeli oklevéltárak publikálását érdemes kiemelni.•

 
Inno-tér
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022
Címkék

Innotéka