2014. december: jegyzet, portré, tudomány, atomenergia, innováció, anyagtudomány, disszemináció, egyetem, közlekedés, építés, megújuló energia, zöldkörnyezet, hulladékgazdálkodás, it, paragrafus

Mesterséges megtermékenyítés sikerességét befolyásoló tápoldat-markerek vizsgálata

Az Európai Szociális Alap támogatásával valósult meg a Pécsi Tudományegyetemen az a projekt, melynek célja a mesterséges megtermékenyítés sikerességét befolyásoló tápoldat-markerek vizsgálata. A 27 hónap időtartamú, 755,4 millió forint európai uniós támogatással járó kutatói program zárására túlzás nélkül állítható, hogy világszinten is áttörést jelentő szabadalmakat jelentettek be a kutatást végző szakemberek.


A projekt kitűzött célja a mesterséges megtermékenyítési technikák hatásfokának emelése az embrió potenciális károsodása nélküli vizsgálatokkal. A klinikai gyakorlati igény alapján merült fel az az alapkutatási cél, melynek lényege a fejlődő embrió anyagcseréjének közvetlen környezetét biztosító tápoldat vizsgálata olyan markerek irányában, melyek az embrió viabilitását mutathatják.

A Pécsi Tudományegyetem és konzorciumi partnere, a Kaposvári Egyetem a TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0053 számú projektben e módszerek segítségével 2012. október 1-jén kezdte meg munkáját.

Elsőként sikerült Y-kromoszóma specifikus gént kimutatni a fejlődő embrió tápközegéből, amelynek igen nagy a jelentősége azokban az esetekben, amikor a családban tudott valamely nemi kromoszó­mához kötött domináns/recessszív rendellenesség megléte. A munkacsoport sikerrel dolgozott ki egy úgynevezett non-invazív, „új generációs” szekvenálási eljárást, amellyel 3. és 5. napos embrio­nális sejtmentes DNS-ből a kro­mo­szomális aberráció megléte azonosítható.

Ötnapos blasztociszta

A projektben továbbá szabadalmaztatott módszer elméleti háttere egy olyan molekula felfedezése volt, melynek mennyiségi vizsgálata alapján sikeresen különítették el azokat a mesterségesen megtermékenyített embriókat, amelyek egy esetben sem tettek lehetővé élve születést. A szabadalom segítségével lehetővé válik az embriók beültetését megelőző biokémiai értékelés az embrió mindennemű károsítása nélkül.

Az ismertetett eredmények alapján joggal állítható, hogy a Pécsi Tudományegyetemen az elmúlt két év munkájával megalapozták a molekuláris biológia alapjaira épülő reproduktív módszerek kutatását, amely a betegágy melletti közvetlen gyakorlati alkalmazás lehetőségét is magában foglalja.•


 
Innotéka