Hány éves korunkig maradunk egészségesek?

Országos felmérés készült, mely a hazai lakosság egész­séges élettartammal kapcsolatos szubjektív várakozá­sait hasonlította össze a hivatalos statisztikai adatokkal.


Az Óbudai Egyetemen működő Egészségügyi Közgazdaságtan Kutatóközpont (HECON) munkatársai az ötven év feletti lakosság körében végzett kérdőíves kutatásukban a hivatalos statisztikák módszertanát alkalmazták az egyének szintjén, így sikerült azokkal összevethető módon felmérni az egészségesen várható élettartammal kapcsolatos egyéni várakozásokat.

Az emberek leggyakrabban az életkoruk, pillanatnyi egészségi állapotuk, lakóhelyük alapján becsülték meg az egészségesen várható élettartamukat. Azonban a nők és a férfiak gondolkodását befolyásoló tényezők között számos eltérés mutatkozott. Ugyan­akkor az igazolt kockázati tényezők egyik nemnél sem befolyásolták az egészséges élettartamot és élethosszat érintő várakozásaikat. A megkérdezettek válaszaiból kiderült, hogy amíg az átlagos várható élethossz tekintetében a teljes lakosság becslései eléggé pontosak, addig az egészséges élettartamukat általában alulbecsülik az emberek.

A kutatás fontosságát jelzi, hogy az elmúlt évtizedekben a világ fejlett gazdaságú országaiban az egészségügyi költségek növekedésének ütemét nem követte a várható élettartam arányos mér­tékű növekedése, miközben az egészségpolitikusok és a döntéshozók egyre inkább az életminőség javítását és a várható egészséges élettartam növelését tekintették az egészségügyi rendszerek elsődleges céljának.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka