A KFI új irányai a DUE-n

A Dunaújvárosi Egyetem (DUE) sikeresen vett részt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) Egyetemi innovációs ökoszisztéma-programjában meghirdetett, 2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO – Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma pályázaton, melynek célja az egyetemi innovációs ökoszisztéma kialakítása és eredményorientált, hatékony működtetése volt.


A pályázat 24 hónapjában a Dunaújvárosi Egyetem új szervezeti rendszerben, magasabb fokú intenzitással és új funkciókkal gazdagodva alapozta meg Ipari Fejlesztési Központ­jának működését, melynek fő célja az egyetemi kutatás-fejlesztési (K+F) folyamatok racionalizálása, az egyetemi kapacitások felmérése és menedzselése, a kutatás-fejlesztési és innovációs (KFI) partnerekkel történő kapcsolat­felvétel és a kapcsolattartás.

Olyan új kutatás-fejlesztési célzatú együttműködési meg­állapodásokat írtunk alá, melyek az egyetem­fenntartó által elfogadott Intézmény­fejlesztési Tervében szereplő fő stratégiai célokhoz teljeskörűen igazodnak. A nukleáris és energetikai szektorból az Energia­tudományi Kutató­intézettel, to­vábbá a Marovisszel, a Magyar Hegesztés­technikai és Anyag­vizsgálati Egyesüléssel, az ipari partnerek közül pedig a Dunaferr Labor Nonprofit Kft.-vel született megállapodás.

Mikro-keménységmérésMikro-keménységmérés

A második, 24 hónapot átölelő időszakban a projekt célja volt a meglévő infrastruktúra és humán erőforrások – ide­értve az egyetem minden polgárát – hatékonyabb felhasználása és fejlesztése annak érdekében, hogy növekedjen és minőségében javuljon az egyetemen születő szellemi termékek, KFI és fejlesztési eredmények halmaza, ezen belül emelkedjen az ipari kapcsolatainkkal és társegyetemekkel közösen megvalósított projektek száma.

Orbitális csőhegesztésOrbitális csőhegesztés

Ebben a szakaszban a Dunaújvárosi Egyetem a Miskolci Egyetemmel és az Óbudai Egyetemmel együttműködési megállapodást írt alá, melynek célja a közös TDK- és PhD-témakiírások kidolgozása, valamint az új atomerőművi blokkok létesítésének előkészítési és végrehajtási szakaszában felmerülő anyagvizsgálati és biztonságtechnikai feladatokban való közös részvétel.

Gépi megmunkálás – próbatestkészítésGépi megmunkálás – próbatestkészítés

Együttműködési megállapodásokat kötöttünk elsődlegesen gépészmérnöki képzésben és megmunkálási technikák terén a Kiss és Társa Vas- és Fémipari Kft.-vel, alumíniumipari fejlesztések terén a DENSO Gyártó Magyarország Kft.-vel, öntészeti technológiák és hegesztéstechnológia területén a Linde Gáz Magyarország Zrt.-vel, a Crown International Kft.-vel, továbbá az Aranyi és Társai Hegesztő Iskola Szolgáltató Kft.-vel. A közlekedés és zöld energia, elektromobilitás témában az Egyetem a Multifly Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel és a Paksi Közlekedési Kft.-vel kötött kutatás-fejlesztési és képzési lehetőségekkel gazdagodott.

CNC forgácsoló-megmunkálásCNC forgácsoló-megmunkálás

A projekt lehetővé tette az úgynevezett Proof of Concept (PoC) Alap létrehozását, olyan, egyetemi polgárok által megalkotott innovatív projektötletek (PoC-pályázatok) támogatá­sával, melyeknek a technológiai és piaci validáció volt a célja. Az Innovációs Tanács­adó Testület által kedvező elbírálásban részesülő projektek megvalósítását a projekt mindkét ütemében mentorok segítették.

A második ütemben benyújtott tíz projektötlet közül az alábbiak részesültek kedvező elbírálásban:

Megújuló forrásból származó energia átmeneti tárolásához berendezés készítése

A fejlesztés célja olyan berendezés tervezése és prototípusának elkészítése volt, amely elérhető áron, egyszerű szabályozással működik. A kiválasztott szakterületen hazánkban nem található ilyen alkalmazás.

Okosotthon Olcsón

A projekt célja egy olyan vezérlő termékcsalád kialakítása volt, melynek segítségével lakások, lakóépületek vagy kisebb vállalkozások irodai telephelyét okosotthonná lehet alakítani. A kifejlesztendő terméket nyílt rendszerként egy adott fejlesztői környezetben a tulajdonosok maguk is programozhatják, hozzáalakítva a vezérlést otthonaik igényeihez.

RemotEar diagnosztikai rendszer fejlesztése

A karbantartási stratégiát támogató műszaki diagnosztikai rendszer a szabad füllel is hallható gépházi hangok rögzítésével és elemzésével biztosítja az üzemeltetéshez és felügyelethez elengedhetetlen információkat.

„mainTTwin” karbantartási folyamatirányítást támogató rendszer fejlesztése

A rendszer lehetőséget ad a gépkezelő és karbantartó kollégák számára az üzemterületen tapasztalt jelenségek in-situ, „smart” rögzítésére. A fejlesztés része az egyedi, a hagyományos kulcson kívül, azzal együtt elektronikus zárást és nyitást biztosító lakat, amely az energiamentesítés folyamatának felügyeletével hozzájárul a munkahelyi személy- és vagyonbiztonság szintjének növeléséhez.

Geogekko játékalapú oktatás

A fejlesztés célja a szórakozva tanulás alapelveit szem előtt tartó online tananyagfejlesztést támogató digitális, mozgó­képre épülő anyag kidolgozása, amely alkalmas az új generációk tanulási és szórakozási igényeinek kielégítésére, támogatva az egyéni bejárási utakat, valamint az egyéni felkészültségre, a felhasználói igényekre alapozott egyéni dinamikus tartalom közzétételét.

Virtuális Telekonferencia Robot

Olyan általánosan elérhető mobil robot létrehozása volt a cél, mely 3D sztereó kamerával közvetíti környezetének képét a távoli felhasználó VR-szemüvegébe vagy a Metaverzumba. A robot a VR-szemüveghez tartozó vezérlőkkel (joystick), il­letve a szemüvegbe integrált mozgásérzékelővel (IMU) irányít­ható. A fejlesztésben részt vett hallgatók az Országos Tudományos Diákkör megmérettetésen is sikeresen szerepeltek.

A megvalósítás során felmerült kihívások és eredmények lehetővé teszik az egyetem, az innovátorok, fejlesztők és a projekttermékek iránt érdeklődő vállalkozások számára, hogy tanuljanak, finomítsák ötleteiket, és továbbfejlesszék technológiájukat, szolgáltatásukat.

A támogatás lehetőséget biztosított arra, hogy az egyetem finomítsa, formázza KFI rendszerét, belső döntési mechanizmusának folyamatait, következtéseket vonjon le a további fejlesztési irányok kialakításáról.
Kapcsolatfelvétel: ifk@uniduna.hu


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka