Innovációs mérföldkövek a MATE-n

A Magyar Agrár- és Élet­tudományi Egyetem (MATE) Innovációs Központja Proof of Concept (PoC) innováció­finanszírozási programot hozott létre az Egyetemen folyó innovációs tevékenység támogatása céljából, illetve a keletkezett technológiák piaci hasznosításának elősegítése érdekében, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) 2019-1.2.1-Egyetemi-ÖKO-2019-00006 pályázatának kötelezően vállalt tevékenységeként.


A PoC-program legfőbb célja az, hogy segítse a MATE kutatóit innovációs ötleteik megvalósításában, támogatást nyújtson az ötletek értékeléséhez, validálásához, prototípusok fejlesztéséhez, illetve a kutatási eredmények, prototípusok esetében kijelölje az utat a hasznosításra, és olyan fázisba juttassa a technológiákat, amelyek akár a licenciára vagy spin-off cégalapítás útján történő tőkebevonásra is alkalmasak.

A program első szakaszában (2021-ben) öt pályázat támogatására és sikeres megvalósítására került sor 21 700 000 forint keretösszeg felhasználásával. Az egyik támogatott pro­jektben dr. Müller Tamás, a MATE Akvakultúra és Környezet­biztonsági Intézet Természetes­vízi Halökológiai Tanszékének egyetemi tanára hal­szaporításhoz és -neveléshez használható, légmentesen zárható szállító­eszközt fejlesztett, melynél használati mintaoltalom bejelentésére került sor a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához a MATE Innovációs Központjának közbenjárásával.

A projektcsapat által fejlesztett ELISA-alapú Teszt B rendszer, melynek segítségével igazolták az általuk fejlesztett anti-ZEA IgY funkcionális megfelelőségét, a dr. Ferencziné dr. Szőke Zsuzsanna High-throughput mérési eljárás(ok) fejlesztése zearalenon mikotoxin detektálására vérből és/vagy vizeletből című PoC-projektjében.

A 2022. évi pályázati felhívásra közel 30 pályamű érkezett. Közülük a projekt­bemutatók és a benyújtott pályázatok végső értékelésének eredménye alapján a legjobb nyolc projekt részesült innováció­finanszírozási támogatásban, amely projektenként maximálisan 5 millió forint lehetett. A projektek lebonyolításának határideje 2023. szeptember 15. A program második szakaszában 36 945 500 forint keret­összegű támogatást lehet felhasználni.

A projektcsapat által termeltetett és tisztított anti-ZEA IgY minta strukturális megfelelőségének igazolása Western blot segítségével, a dr. Ferencziné dr. Szőke Zsuzsanna High-throughput mérési eljárás(ok) fejlesztése zearalenon mikotoxin detektálására vérből és/vagy vizeletből című PoC-projektjében.

A 2022 októberében megjelenő pályázati felhívásra dr. Szabó István, az Akva­kultúra és Környezet­biztonsági Intézet Környezet­toxikológiai Tanszék vezetője két kiemel­kedő projekttel is pályázott, melyek közül mindkettő támogatást nyert. A kutató egyik projektje a szennyezett takarmány- és élelmiszer­tételek rovarokkal történő hasznosításával foglalkozik, míg a másik ivóvízben lévő polifluor-alkán (PFA) vegyületek monitorozására alkalmas komplex vizsgálati módszert takar. Emellett dr. Abrankó László, az Élelmiszer­­tudományi és Technológiai Intézet Élelmiszer­kémia és Analitika Tanszékének vezetője szintén kiemelkedő és rendkívül aktuális témájú projektje nyert lehetőséget a meg­valósításra, melynek fő célja a szénhidrát-anyagcserét kedvezően befolyásoló funkcionális élelmiszerek és összetevők hatásának igazolására alkalmas vizsgálati platform kialakítása.

Az NKFIH Egyetemi ÖKO pályázatának köszönhetően, valamint a PoC-program által az Innovációs Központnak sikerült felgyorsítania a MATE-n keletkező kutatási eredmények hasznosítási lehetőségeinek feltérképezé­sét, a hasznosítási útvonal­tervek előkészítését és a hasznosítási folyamatot, hogy azok újabb mérföld­köveket érjenek el a termék- vagy szolgáltatás­fejlesztés és tesztelés területén.•

NKFIA_infoblokk_kerettel_projekt_fekvo_2019_HU.jpg

 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka