Digitális felzárkóztatás

Az ICT Global Grand Opening információtechnológiai konferencia előadói szerint a versenyképesség jövőbeli biztosításához a magyar társadalom egészének is digitálissá kell válnia, ennek első lépése pedig a munkavállalók széles körű képzése az alapvető digitális készségekre.


A jelenlegi helyzet nem túl biztató, a digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő 2022. évi mutató alapján Magyarország ugyanis a 27 európai uniós tagállam között a nem kife­jezetten előkelő 22. helyen áll, és minden vizsgált területen az EU-átlag alatt teljesített.

A várakozások szerint a magyar társadalom digitális érettsége a digitális bennszülött fiatal generáció munkaerőpiacra való belépésével majd automatikusan javulni fog, ez azonban még körülbelül tizenöt év. A most aktív munka­vállalók meghatározó része kevésbé digitális világban nőtt fel, éppen ezért felzárkóztatásukra hozták létre a hiánypótló kAPPcsolat programot, és ezzel párhuzamosan indítják útjára hazánk első, Digitális Edukáció Képző Központját, a DEKK Sulit. A négyszintű, cégekre szabott képzési modell, a DEKK Suli program a vállalkozásoknál dolgozó aktív munkavállalókat célozza.

A koncepció lényege, hogy fokozatosan vonja be az embereket az oktatásba, először olyan ismereteket kínálva számukra, amelyek a magánéletükben képviselnek ér­téket, ezzel teszik érdekeltté őket. Ezt követi a munka világá­ban szükséges digitális ismeretek elsajátítása, míg a harmadik szint már a felsővezetésnek szól: digitális stratégiai tervezéssel foglalkozó tréning, az utolsó lépcső pedig a digitálisreferens-képzés. Digitális referens lényegében a digitalizációért fe­lelős menedzserként dolgozhat a kurzus után. A szakértők szerint amennyiben elég sok vállalkozásnál megvalósul ez a képzés, annak már lehet össztársadalmi hatása.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka