Így manipulál az MI

Az online hirdetések világát teljesen átalakítják a mesterséges intelligencia (MI) alapú fejlesztések. Olyan újítások váltak mindennapossá, mint a hangalapú keresés vagy a kiter­jesztett valóság, ugyanakkor érdemes tisztában lenni azzal is, hogy az MI által generált hirdetések manipulálják a döntéseinket.


Megoszlik a szakemberek véleménye a technikai fejlődés eredményeivel kapcsolatban, vannak, akik óvatosságra intenek. 

Forrás: Freepik.com

Az MI és a robotok által vezérelt hirdetések ugyanis képesek mélyre­hatóan megvizsgálni és értelmezni a felhasználók viselkedését és preferenciáit az interneten, és emiatt a hirdetések egyre inkább személyre szabottak lesznek, azaz a korábbinál még pontosabban célozzák meg a potenciális vásárlókat. Ennek aztán az a következménye, hogy a hirdetések sokkal hatékonyabbak, a fel­hasz­náló ugyanis mindinkább magára ismer bennük. 

A módszer arra épül, hogy az érzelmek erős hatással vannak a döntés­hozatalra, és könnyen befolyásol­hatják a cselekvé­seinket, köztük a vásárlási szokásainkat. Az MI pedig tudatosan olyan tartalmakat generál, amelyek a felhasználók nézeteivel össz­hangban vannak. A gyakorlatban mindez azt jelenti, hogy ha valaki például politikai vagy társadalmi nézeteiben már elkötelezett, a mesterséges in­telligencia által vezérelt hirdetések olyan tartalma­kat jeleníthetnek meg előtte, amelyek alá­támasztják ezeket a nézeteket. Ez hozzá­járulhat a felhasználók meg­erősítéséhez az adott hiedel­meikben és elkötelezett­ségükben, és így manipulatív hatást fejthetnek ki. Természetesen az MI nem rossz­indulatú, elsősorban arra fókuszál, hogy a fel­használóknak olyan termékeket és szolgáltatásokat tudjon aján­lani, amelyek valóban relevánsak a számukra.•

Címlapkép forrása: Freepik.com


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka