Stratégiát alkotunk

Csapatunk a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia megalkotásában konzorciumvezetőként felelős szerepet vállalt.


A TRENECON Kft. egy évtizede van jelen a hazai vasút­­ter­vezési piacon. Munkánk során meg­tapasztaltuk, hogy a vasúti projektek elő­készítésé­nek egyik leg­fontosabb lépcsője a koncepcionális szinten rögzített stratégia, amely a személy­forgalom és áru­szállítás igényeinek, valamint a vasúti üzemel­tetés szükségletei­nek pontos felmérésén alapul.

A kezdeti fázisban részletekbe menő helyzet­értékelést készítettünk, építve a kiterjedt szakmai kapcsolatainkra, aktívan bevonva az egyes szak­területek képviselőit.

Ezután meghatároztuk a beavatko­zások célját, és intézkedé­seket fogalmaztunk meg, melyek segítségével azonosí­tani tudjuk a jövőbeni fejlesztési projekteket és intézményi változtatási igényeket. A teljes folyamat során kiemelt figyelmet fordítottunk a vasúti csomó­pont környezetére, mivel a stratégia hatásaiban kiterjed Buda­pest agglomerációjára.

Ezen a ponton azonban még nem ért véget a munkánk. A nyilvánosság véleményé­nek és a környezet­védelmi szervek észre­vételeinek stratégiába integrálását a Stratégiai Környezeti Vizsgálat biztosítja, amely jelenleg zajlik. Várhatóan a Buda­pesti Agglomerá­ciós Vasúti Stratégia meg­valósí­tása hosszú távon biztosítja a főváros vasúti csomó­ponti szerepének kapacitív, szín­vonalas és hatékony működését a személy- és áru­forgalom­ban egyaránt.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka