„Veled vagyunk a karrier útján!”

Zala megye és a Nyugat-dunántúli térség vezető vállalkozásaival együttműködve valósítja meg duális képzéseit a BGF zala­egerszegi Gazdálkodási Kara.


A Budapesti Gazdasági Főiskola zalaegerszegi Gazdálkodási Karán 2014 szeptemberében a közgazdászképző helyek közül elsőként indult el a duális képzés a TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0010 azonosító számú uniós támogatásból megvalósuló projekt keretében, pilot jelleggel. 2015 szeptemberétől, immár akkreditált formában, a kar a térség hazai és nemzetközi vállalkozásaival együttműködve két szakon – pénzügy és számvitel, valamint gazdaságinformatikus – indítja el duális képzési programját.

A duális képzés lényege: a duális képzésben részt vevő hallgatók terhelése kettős, egyrészt a „duális hallgatók” – hasonlóan a tisztán alapképzésben részt vevő hallgatókkal – azonos időrendben részt vesznek az akadémiai képzésben, másrészt duális gyakorlati időt töltenek el vállalati környezetben, mely a főállású munkaviszonnyal azonos terhelést jelent számukra.

A duális képzés tanrendje ciklikus. A tanévek időrendjében akadémiai képzési időszakok, vállalati gyakorlatok és vizsgaidőszakok váltják egymást bizonyos időközönként. A duális képzésben részt vevő hallgatók egy tanévben 26 hetet töltenek a felsőoktatási intézményben, 22 hetet pedig vállalati gyakorlatban. Majd a 7. félévben a hallgatók 15 hetes összefüggő gyakorlattal zárják tanulmányaikat. A képzés során a diákok párhuzamosan sajátíthatják el oktatóiktól a korszerű elméleti tananyagot és a vállalat munkatársaitól választott szakmájuk gyakorlati ismereteit.

A duális képzés előnye, hogy a hagyományosnál lényegesen hosszabb, tanévenként 22 hét gyakorlati időt töltenek a hallgatók a partnervállalatoknál, ahol munkatapasztalatot szereznek. A képzésben részt vevők a cégektől a gyakorlat idejére munkaszerződés keretében bért kapnak, melynek értéke egy hétre vetítve garantáltan eléri a minimálbér 15 százalékát. A gyakorlati idő alatt a fiatalok megszerzik a munkahely által igényelt készségeket (pl. vezetési készség, kommunikációs gyakorlat, projektirányítási ismeretek), megismerik a vállalat kultúráját, szocializálódnak. Ez biztosítja azt, hogy a duális képzési rendszerből olyan versenyképes munkavállaló kerül ki a munkaerőpiacra, aki azonnal – több hónapos vagy akár többéves betanulási idő és külön költségráfordítás nélkül – képes teljes értékű munkát végezni.

A BGF GKZ duális képzésén részt vevő hallgatók gyakorlati képzésüket a régió meghatározó termelő, szolgáltató vállalkozásainál, költségvetési szerveinél töltik, köztük nagy múltú, élelmiszeriparban, gépgyártásban, nyomdaiparban tevékenykedő hazai és nemzetközi vállalatoknál, országos hálózattal rendelkező kereskedelmi és szolgáltató cégeknél, feltörekvő informatikai vállalkozásoknál, pénzügyi és számviteli szolgáltatást nyújtó vállalatoknál és nonprofit szervezeteknél. A képzésen részt vevő hallgatók a cégektől gyakorlati idejük alatt hetente a minimálbér 15 százalékának megfelelő munkadíjat is kapnak.

A duális képzésbe való bekapcsolódás folyamata többlépcsős. A karra pénzügy és számvitel, valamint gazdaságinformatikus szakra jelentkezett diákok közül a cégek választják ki azokat a fiatalokat, akikkel a képzés 7 féléves időszakára szerződést kötnek. A kiválasztás folyamatát a kar támogatja. A cégek álláshirdetést tesznek közzé az érdeklődők számára, melyre a fiataloknak pályázatot kell készíteniük. Majd a vállalatok állásinterjú keretében (tesztek, interjú, csoportos feladatok, nyelvismeret felmérése stb.) választják ki a duális gyakorlatra fogadott hallgatót. A kiválasztás eredményéről a vállalkozások 2015. július 3-ig értesítik a fiatalokat.

A Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg és duális partnerei elkö­telezettek az iránt, hogy a duális képzésben részt vevő hallgatókat tanulmányaik során olyan gyakorlati ismeretekkel vértezzék fel, hogy az biztos elhelyezkedést jelentsen a végzettek szá­má­ra.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka