Folyamatosan épül az ELTE innovációs ökoszisztémája

Jóllehet az elmúlt évben az Eötvös Loránd Tudományegyetem innovációs tevékenységeire is komoly hatással volt a járványhelyzet az ahhoz kapcsolódó korlátozásokkal együtt, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által támogatott Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma pályázat feladatai ez év nyarának végéig maradéktalanul teljesülni fognak.


A rendezvények, találkozók átkerültek ugyan az online térbe, és például az eredetileg tervezett üzleti reggelik inkább virtuális partnerségi egyezteté­sekké alakultak át, de az eredmények az elvárá­sok szerint alakulnak. Tavaly év végén a virtuális térben meg­rendezett Innovációs Nap sikere után az idei rendezvény is az online térben kap helyet június második felében, ekkor bemutatják a projekt kulcseredményeit is.

Ezek között az eredmények között kiemelt helyet foglal el a szolgáltatási és kompetencia­leltár, ahol már több mint 150 egyetemi kompetencia kereshető és szűrhető azzal a céllal, hogy az érdeklődő partnerek igény esetén közvetlenül felvehes­sék a kapcsolatot az intézménnyel. Az adatbázis közvetlenül a https://www.elte.hu/innovacio/szolgaltatasok címen érhető el.
A cél minden olyan egyetemi kompetenciát tartalmazó „étlap” összeállítása volt a külső érdeklődők számára, mely akár szolgáltatás formájában kiajánlható hasznosításra. A kari kom­petenciák folyamatosan jelennek meg kiadványokban is.

A hallgatói innováció támogatása a pandémia alatt sem szünetelt. Az Innovatív Hallgatói Ötlet­pályázat legújabb fel­hívására beérkezett pálya­művek közül tizenegy jutott a döntőbe. Nagy számban képviseltetik magukat az ELTE hallgatói a Hungarian Startup University programban is. Mindezek mellett zajlik a kifejezetten népszerű „Startup ELTE-seknek” tantárgy folyamatos fejlesztése is csakúgy, mint az Európai Szabadalmi Hivatal ösztöndíj­programjának népszerűsí­tése, valamint a rend­szeresen elérhető hallgatói innovációs work­­shopok és képzések szervezése.

Sor került szellemi­tulajdon-védelmi kurzusra is, amelynek célcsoportja az oktatói-kutatói kör, és amely olyan sikeres volt, hogy meg kellett ismételni. A szellemi tulajdonvédelem kiemelt hangsúlyt kap munkánk során, ezért hamarosan nyomdába kerül az a Kutatói kisokos, amely közérthető módon magyarázza el a tudáshasznosítás folyamatát, az oltal­mazás rejtelmeit, de segítséget nyújt spin-off vállalkozás beindításához is. A segítségre szükség is van, hiszen a kutatók dolgoznak, és a találmányok egymás után kerülnek az egye­temi Találmányi Testület elé.

A Parkinson-kór diagnosztikája nyelvi aspektusok alapján
Több intézmény bevonásával üzleti reggelit szervezett az ELTE Innovációs Központ a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által támogatott, „Az ELTE innovációs ökoszisztémájának fejlesztése az ipari elvárásokkal összhangban” című projekt keretében.
Az üzleti reggelik célja, hogy lehetőséget biztosítsanak a kapcsolatok erősí­tésére az ELTE-n kívül és belül a tudomány és az innovációk segít­ségével. A január 20-i online találkozón a Parkinson-kórról és korai diagnosztikai lehetőségeiről volt szó, elsősorban a beszédben megnyilvánuló tünetek és sajátosságok alapján.
A rendezvényen az ELTE Bölcsészettudományi Kar, a Természettudományi Kar és az Informatikai Kar kutatói mellett a Semmel­weis Egyetem, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, a Szegedi Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegyetem Neurológiai Klinika, továbbá a NETIS Informatikai Zrt. képviselői vettek részt.
Ennek az üzleti reggelinek fontos eredménye volt, hogy – figyelembe véve a tudomány­területek sajátossá­gait – számos aspektusból sikerült megvizsgálni az adott témakört, továbbá elindult a diskurzus egy jövőbeli, több tudományterületet is magába foglaló kutatási együttműködésről.

Szintén az Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma pályázatnak köszönhetően hamarosan bevezetésre kerül az ELTE CRM-rendszere, amelyet kifejezetten egyetemek számára fejlesztenek ki, és nagymértékben segíti majd a tudás­hasznosítást, az egyetemi találmány-portfólió nyilvántartását, a hasznosítási szerződések nyomon követését. A CRM-rendszer nemcsak az Innovációs Központ sajátja, hanem behálózza majd az egyetem egészét, és minden remény szerint a karok is komoly segítséget kapnak üzleti kapcsolataik napra készen tartásához. Különösen várt fejlesztésről van szó, amelyet több egyetem igénye és útmutatása szerint fejlesztenek ki.

A pályázati forrásokból lehetőség nyílt az intézmény belső kompetenciáinak fejlesztésére is, és több tudás­transzfer­hez kapcsolódó nemzetközi szemináriumon sikerült részt venni, illetve ilyen rendezvényt megszervezni.

Az egyetemen folyó kutatási tevékenység keretében fejlesztett szellemi alkotások, találmányok gyakran nem jutnak el arra a technológiafejlettségi szintre, ahol üzleti hasznosít­hatóságuk bizonyítottá válik. Az esetek többségében – annak ellenére, hogy komoly hasznosíthatósági potenciállal rendelkeznek – értékesítésüknek komoly gátat szab az alacsony technológiai érettség. Ezt a fejlesztési lépést a külső partnerek – vállalati együttműködők, befektetők – még nem, más, például pályázati programok pedig már nem finanszírozzák, miközben a szellemi termék piacra vitelét, értékesítését legtöbbször ellehetetleníti a magas üzleti kockázat. Ezt a finanszírozási rést hivatott betölteni az idén elindult Proof of Concept pályázat. A rövid – három-négy hónapos – pályázatok célja a technológiai vagy innovációs készültség emelése legalább egy szinttel annak érdekében, hogy a piaci hasznosíthatóság irányába tehessenek egy határozott lépést.

A pályázati kiírásra tizenkét pályamű érkezett, közülük nyolc részesült támogatásban, és a támogatott pályázók már meg is kezdték a munkát. Az érintett és megcélzott témák sokszí­nű­ségét – és ezzel az ELTE innovációs potenciáljának hete­­ro­geni­tását is – mutatja, hogy a biotechnológiai megoldá­soktól az analitikai kiértékelő rendszeren és a taxonómiai adatbázison ke­resztül a kommunikációs online, illetve mobilalkalmazás platformokon át a szimulációs modellekig bezárólag nagyon sokrétű támogatási elképzelések kaptak zöld utat a megvalósításra. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Inno­vá­ciós Hivatal iránymutatása alapján többségében külső inno­vációs és kutatóintézeti szakértők értékelték és bírálták el a pályázatokat, így minden remény megvan arra, hogy a rövid futamidejű fejlesztések eredményére piaci hasznosítási igény mutatkozik majd.

Az Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma pályázat megvalósítása során tehát az egyetem lerakta azokat az alapokat és továbbfejlesztette azokat a tevékenységeit, melyekre építve folytatódhat a fejlődés az innovatív szempontból kiváló egyetemi lét felé.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka