Lézeres fotoakusztikus mérő­műszer kifejlesztése

A Magyar Innovációs Nagydíj pályázat keretében ki­­emelt elismerésben részesült innovációs teljesítményéért a Hobré Laser Technology Kft. egy lézeres foto­akuszti­kus mérőműszer kifejlesztéséért és piacra viteléért.


A gáziparban jelenleg használt mérő­készü­lékek fogyatékossá­gainak kiküszöbölé­­sére kifejlesztettek egy lézer­dióda-alapú foto­a­kusztikus rendszert a hidrogén-szulfid és vízgőz-koncentráció földgázban való mérésére.

A foto­akusztikai rendszernél nincs szükség bonyolult optikai rendszerek használatára, könnyen automatizálható, lehetővé teszi kis (néhány köbcenti­­méternyi) minta­térfogatok al­kalmazását. A földgáz kén-hidrogén- és vízgőz­tartalmát mérő műszer alkalmas mindkét gáz­komponens ppm szintű mérésére, valamint kiváló szelektivi­tással rendelkezik, azaz a koncentráció meg­határozá­sát más komponensek jelenléte nem befolyásolja. Egyedül­álló tulajdonsága a széles dinamikus tartománya, és előnye, hogy folyamatosan akár két gáz­áramban képes a koncentráció egyidejű mérésére.

A műszerek szélsőséges időjárási körülmények között is megbízhatóan működnek, várható élet­tartamuk meghaladja a tíz évet, és karbantartási költségük is igen alacsony. A meg­rendelő különböző kommunikációs csatornák (4–20 mA, RS232/485, Modbus, TCP/IP) közül választ­hatja ki a neki legmegfelelőbbet.

A mérőműszerrel a földgáz­ipar számára a vízgőzön és a kén-hidrogénen kívül egyéb komponen­sek is mérhetők, például: oxigén, metán, szén-dioxid. Lehetővé vált a zöld energiák területén a biogáz­termelő alkalmazá­sok számára a kezelt, tisztítottgáz-elosztó hálózatokra kötése.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka