Pezsgő innovációs élet az ELTE-n

Az elmúlt években – a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által meghirdetett Egyetemi Innovációs Öko­szisztéma pályázati programon elnyert támogatásnak köszönhetően – új lendületet kapott az innovációs öko­szisztéma az Eötvös Loránd Tudomány­egyetemen. Az egyetemi innováció menedzseléséért felelős Innovációs Központ szervezésében, a korábbi tevékenységek folytatása mellett számos új, izgalmas projekt indult, amelyek mindegyike az intézményben elérhető kutatás-fejlesztési eredmé­nyek hasznosulá­sát, valamint a kutatói és hallgatói innovációs ötletek tovább­vitelének támogatását célozza.


Az egyetemi innováció keretrendszerét a szellemi tulajdon kezelésére vonatkozó szabályzat jelenti, amely 2021-ben jelentős módosításon esett át, átláthatóbb és aktualizált tartalommal szolgálja az oltalomképes és/vagy hasznosítható szellemi alkotásokat létrehozó kutatók tájékoztatását. Az új szemléletű szabályzat innovatív megoldásokat tartalmaz, mint például az expressz licencia vagy easy IP lehetőségét. Az írott szabályok alkalmazásában, az oltalmi és hasznosítási folyamatok útvesztőiben az egyetemi innovációs menedzserek segítik a kutatókat. Az eredmények magukért beszélnek: az egyetem évente átlagosan három új szellemi alkotásra vonatkozó hasznosítási szerződést köt külső partnerrel, és négy új elsőbbségi szabadalmi bejelentést nyújt be.

Ám a fenti folyamatokra csak akkor kerülhet sor, ha a megfelelő „nyersanyag” – kutatási eredmény – ren­del­ke­zésre áll. Ennek érdekében az Innovációs Központ létrehozta a Proof of Con­cept pályázati programot, amelynek keretében olyan ígéretes kutatási projektek kapnak kis összegű támogatást, amelyek üzleti hasznosíthatósága még nem bizonyított, de számottevő potenciállal rendelkeznek, és továbbvitelükre külső pályázati/befektetői forrás nem bevonható. A program keretében tavaly mintegy 53 millió forintból összesen nyolc projekt megvalósítására került sor, és ehhez nyolcmillió forintot ipari partnerek biztosítottak a várható ipari hasznosítás reményében.

Az innovációs szemlélet­formálás­nak az egyetemi öko­szisztémá­ban kiemelt fontossága van, ehhez igazodva az ELTE a kutatók és a hallgatók által is elér­hető innováció- és kutatás­menedzs­ment-képzé­seket szervez, minden olyan téma­kört felölelve, amely szükséges az innovációs projektek megvalósításá­hoz. A hallgatói innovációt ötlet­­pályázatok, hackatho­nok, pitch versenyek ösztönzik, amelyek népszerű­sége azt mutatja, hogy egyre növekszik az igény a hallgatók részéről is egy aktív, jól működő egyetemi ökoszisztémára.

A belső innovációs szolgáltatásokon kívül egyre intenzívebb kapcsolat ala­kul ki a piaci szereplőkkel is. A közel­múltban feltérképeztük az egyetemi kompetenciákat, amelyek egy folyama­tosan frissülő tudás­menedzsment-adat­bázisban érhetők el. A szolgál­tatási port­fólió hatékonyabb hasz­nosítása, a KFI együtt­­működések átláthatósága ér­de­ké­ben a partner­kapcsolatok nyilván­tartása egy CRM (Customer Re­lation­ship Management, vagyis ügyfél­kap­­cso­lat-ke­­ze­­­lés) rendszerben valósul meg.

A pályá­zati forrásbevonás hatékonyabb működését a kutatók számára folyamatosan elérhető Horizon Europe pályázati információs pont és tanácsadási szolgáltatás biztosítja.•

A 2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00004 azonosító számú projekt az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott támogatásával, a 2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO pályázati program finanszírozásában valósul meg.

 


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka