SAJTÓKÖZLEMÉNY

Európai uniós támogatásból valósult meg a Breuckmann Hungary Kft. (és konzorciumi partnerei által) az e-mobili­tás­hoz használt energia­hatékony öntött rézrotor nagyszériás sorozat­gyártására alkalmas technológiá­jának és gyártó­cellájának kifejlesztése.


2022/06/30

 

A „K+F versenyképességi és kiválósági együtt­működé­sek” című pályázati kiírás során
„E-mo­bi­litás­hoz használt energia­hatékony öntött rézrotor nagyszériás sorozat­gyártására alkalmas technoló­giá­já­nak és gyártó­­cellájának kifejlesztése” címmel, GINOP-­2.2.1-15-2016-­00002 azonosító­­számmal nyert a konzorcium 505,88 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást a Széchenyi 2020 program keretében.


A 800,86 millió forint össz­költség­vetésű projekt célja, hogy az elektromos autókhoz használt öntött rézrotor gyártására alkalmas rézolvasztó-öntőgép és a hozzá tartozó meleg-tengelyező gyártás­technológia és egyúttal berendezé­sek kifejlesztése és meg­valósítása, ami magában foglalja a megolvadt fémmel érintkező gép­alkat­részek alap­anyagá­nak fejlesztését is. A kifejlesztett gyártócella nagyszériás gyártást tesz lehetővé, és alkal­mas más, nagy sorozat­ban gyártott (pl. szivattyú) rézzel vagy adott esetben alumínium­mal kiöntött rotorok elkészítésére is.

Konzorciumi tagok:
Breuckmann eMobility Kft. (konzorciumvezető)
Miskolci Egyetem
Öntőgépszerviz Kft.


Az 1200 °C-os megolvadt réz nyomásos öntése a fém áramlási sebessége és magas hőmérséklete miatt összetett technológia. Az olvadt fémmel érintkező szerszám- és gép­alkatrészek nagy termikus és dinamikus igénybe­vételnek vannak kitéve. A jármű­iparban nagy, százezres darab­számok csak rövid ciklus­idővel érhetők el, emiatt a szerszám- és főként az olvadt fémmel érintkező gép­alkatrészek a hagyományos meleg szilárd acélokból már nem készíthetők el. Így olyan fizikai és mechanikai tulajdonságokkal rendelkező új anyagok (pl. felület­módosított acél, kerámia vagy kompozit) kipróbálása, fejlesztése és használata szükséges, amelyeknek az alkalmazása eddig a kisebb darab­számok és a hosszabb gyártási ciklusidő miatt nem volt követelmény.

A rövid ciklusidő miatti termikus és egyéb fizikai terhelések előzetes meg­határozása szimulációs szoftverek és hagyományos méretezési számítások segítségével történt. Az anyag­­tudományi, hőtechnikai és szimulációs feladatokat a Miskolci Egyetem Öntészeti Intézete végezte. A gyártás­­hoz szükséges egyes berendezé­sek, olvasztó-, öntőegysé­gek műszaki fejlesztését, tervezését, valamint működésük össze­hangolását, továbbá a szabályozó-, felügyelő­rendszer kifejlesztését és meg­valósítását az ipari partnerek (Breuckmann Hungary Kft., Öntőgép­szerviz Kft.) közösen végezték el.

További információ kérhető: Breuckmann eMobility Kft. • Cím: 2500 Esztergom, Táti út 28. • E-mail: peter.szilagyi@emobility.breuckmann.de


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka