A BHE új szintre lépett a műholdas kommunikációban

A 100 százalékban magyar tulajdonú BHE Bonn Hungary Elektronikai Kft. – 1991-es megalakulása óta – 2017-re elérte, hogy az űrtávközlési berendezések egyik számottevő nemzetközi szállítójává váljon.


Ez a fejlődés viszont azt eredményezte, hogy az ezen az alkalmazási területen működő, a BHE korszerű, jó minőségű Satcom berendezé­seire igényt tartó és szerencsére egyre bővülő vevői kör mind többféle és egyre speciálisabb egyedi specifikációs igénnyel kereste meg a vállalatot. A működésük elvében lényegében hasonló, de működési frekvenciá­ban és számos egyéb paraméte­rében mégis egyedi, újabb és újabb készülékek kifejlesztése és gyártása a sokféleség miatt mind több fejtörést és nehézséget okozott. Ez azonban szembement a Kft. stratégiai elképzeléseivel, hogy ebben a piaci szegmensben minél jobban meg­erősítse nemzetközi szerepét és jelenlétét. Látható volt, hogy komolyabb innováció és átgondolás nélkül ez az irány csak egyre nehezebben tartható. Egyértelmű lett a cél, hogy a fejlesztési és gyártási folyamatokat sokkal innovatívabbá, hatékonyabbá, gyorsabbá és természetesen gazdaságo­sabbá kell tenni a műszaki képesség és minőség megőrzése, illetve tovább­fejlesztése mellett. Ekkor jött képbe nagy lehetőség­ként a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) által kiírt, a hazai kutatás-fejlesztési cégek export­tevékenysé­gét támogató és erősítő, 2017-1.4.1-EXPORT-2017-00006 pályázat, amely lényegében egybevágott a BHE fentiekben leírt célkitűzéseivel.

Ezért nyújtotta be a vállalat a „Műhold kommunikációs földi állomások adat­átviteli rend­szerét kiszolgáló moduláris felépítésű, beágyazott intelligenciával rendelkező közép és nagy frekvenciás készülék­csoport és nagy megbízhatóságú tartalékolt rendszer konfigurációk kifejlesztése” című pályázatát, amelyet az NKFIH pozitívan bírált el.

A pályázat által biztosított forrásoknak köszönhetően a BHE sikeres rendszer- és készülék­fejlesztése­ket hajtott végre a pályázatban elfogadott cél­kitűzések alapján, és ezek a fejleszté­sek az elvárások szerint meg is hozták az eredményt. A modularitás kidolgozá­sával és bevezetésével, valamint a lehető legnagyobb egységesí­téssel a berendezé­seket sokkal egyszerűbben lehet gyártani, az új fejlesztések pedig jobban támaszkod­hatnak az eddigi eredményekre. A sokféle és egyedi felhasználói igény mellett is lehetsé­gessé vált a belső rész­egységek sorozat­gyártása azzal, hogy a kifejlesztett modulok áramkörileg lényegesen egységesebbek, sokkal szélesebb frekvencia­sávokban használ­hatók, többféle paraméter-előírást is képesek teljesíteni, és így gyakran szoftver­módosításokkal is elérhetők a különböző készülék­specifikációk. Az egységes modularitás kialakítása lehetővé tette, hogy a gyártás során egyre több automatizált, gépesített mérési eljárást lehet bevezetni, amelyek nagyság­rendekkel csökkentik a mérésekhez szükséges időt, ezzel rövidítve a szállítási időket és nem utolsósorban növelve a nyereséges­séget. Emellett a pályázat során kialakított, az üzemeltetési meg­bízhatóságot nagyban növelő redundáns (tartalékolási) képességek és beépített automatizált teszt­áramkörök is részei lettek a készülékeknek, természetesen csak ott, ahol ezt a vevő igényli, hiszen ennek azért jelentős költségtöbblete van.

A pályázat előírása között szerepelt eredmény­termékek létrehozása is, és ezzel igazolódott a pályázat sikeressége. Az elképzelések helyes­ségét igazolandó, azóta ezek közül több berendezést már értékesítettünk, mint például a Ka frekvenciasávban (17.7-21.2GHz) működő 2ch BMCD62 frekvencia­konverter, az S-sávban használható (2000–2400 MHz) BMCD48 le-, illetve BMCU32 felkeverő konverterek.

BMCD48 lekeverő konverterBMCD48 lekeverő konverter
BMCU32 felkeverő konverterBMCU32 felkeverő konverter

A vevők között dél-koreai, indiai, francia, szingapúri és holland műholdas állomásokat üzemeltető cégek is vannak. A pályázati fejlesztési eredmé­nyekre támaszkodva azóta számos újabb frekvenciakonvertert sikerült kifejleszteni és értékesíteni – elsősorban külföldi megrendelőknek. Az amúgy is jelentős indiai jelenlétet erősítendő, az új fejlesztésű BHE-s frekvencia­konverterek nagyban segítették az indiai Chandrayaan–3 missziót, amelynek keretében sikeres holdra szállás történt. Ezeken a kulcs­fontosságú berendezéseken keresztül folyt a szükséges kommunikáció a földi irányítóközpont és a leszálló­egység között. Annak is nagy marketing- és műszaki jelentősége van, hogy az ESA (European Space Agency; Európai Űrügynökség) számára elkészült egy komoly műszaki kihívásokat jelentő, igen magas frekvencia­tartományban (37500–42500 MHz) működő, Q-sávú több­csatornás down­converter. Ennek a készüléknek a fejlesztésekor is lehetett építeni az Export-17 alapokon kidolgozott koncepciókra.

Az teljesen egyértelmű, hogy a pályázat révén elnyert pénzügyi források és a lefektetett irányelvek segítségével komoly lendületet kapott a BHE Satcom és azon belül is a frekvencia­konverteres üzletág, kimutathatóan sok sikeres fejlesztés és exportirányú eladás köszönhető ennek, és remélhetőleg ez így folytatódik a jövőben is.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka