Kihívások és alternatív megoldások

A világszerte egyre nagyobb problémát jelentő víz­hiánnyal, valamint a használt akkumulátorok újra­hasznosítási lehetőségeivel foglalkozik a Roland Berger stratégiai tanácsadó cég legutóbbi két tanulmánya.


Tavaly nyáron az aszály igen keményen sújtotta a legtöbb földrészt, így Európát is, ami a tanulmány szerint az egyik tünete a világszerte mind nagyobb problémát jelentő víz­hiánynak. Egyes becslések szerint 2025-re bizonyos földrajzi régiók GDP-je akár hat százalékkal is visszaeshet a vízhiány miatt. A probléma a mező­gazdaságot érinti a leg­súlyosabban, de más iparágak, például az élelmiszer­ipar, a petrol­kémia, a gyógyszer­ipar és még a csúcs­technológiai iparágak is veszélybe kerülhetnek.

A tanulmány fel­sorol három alternatív vízforrást, melyeket meg­határozónak tart a globális szükséglet kielégítéséhez. Míg a csapadékos területeken az eső, addig a szárazabb, kevés csapadékban részesülő területeken a tengervíz sótalanítása jelenthet egyelőre még nem tökéletes megoldást, továbbá enyhítheti a vízhiányt a tisztított szennyvíz újra­felhasználása is. A tanulmány a Belgiumban található Flandriát hozza fel példaként, ahol a szennyvíz­kezelés 2031-re a háztartások teljes elsődleges víz­fogyasztásának mintegy 26 százalékát fedez­heti.


Az alternatív vízforrások mellett a víz takarékosabb felhasz­nálása szintén fontos. Számottevő pazarlást szüntethet meg pél­dául a víztakarékos gazdálkodási technikákra való áttérés a mezőgazdaságban. Az árasztásos öntözésről a locsoló és a csepegtető öntözésre való áttérés 30-60 százalékkal csökkentheti a vízfogyasztást. Más, még fejlettebb technikák, mint például a hidropónia, az aeroponika és a vertikális gazdálkodás a hagyományos mezőgazdasághoz képest akár 90 százalékkal is csökkenthetik a mezőgazdaság vízigényét.

A használt akkumulátorokat újra kellene hasznosítani

Az akkumulátoripar térnyerése mind nagyobb, emiatt számolni kell a környezetre gyakorolt hatásával is. Éppen ezért a jelenlegi szabályozás a használt és a leselejtezett akkumuláto­rok fenntarthatóbb kezelését írja elő.

Az elektromos járművekből származó használt és elöregedett akkumulátorok – fennmaradó funkcionali­tásuk, valamint értékes nyersanyag­tartalmuk miatt – ideális lehetőséget kínálnak mind a másod­lagos felhasználásra, mind az újra­hasznosításra.

A tanulmány szerint a már nem használható, leselejtezett akkumulátorok hatékonyan újra­hasznosít­hatók, míg a fel­használható­ságukat megőrző akkumuláto­rok számos más alkalmazásban nyerhetnek új értelmet. Az akkumulátorok élet­ciklusának a végén az egyik lehetőség a javítást, felújítást vagy újra­gyártást követően az újra­felhasználás, a másik az akkumuláto­rok másodlagos vagy újra­­gondolt felhasználása, a harmadik pedig az elemi újra­hasznosításuk, mely lehetővé teszi a körkörös értéklánc kialakítását a bennük lévő fontos nyers­anyagok vissza­nyerésével, ami egyértelműen költség- és fenn­tarthatósági előnyökkel jár a fogyasztókra és az egész társadalomra nézve, főként az élet­ciklus-alapú kibocsátási árképzés bevezetésével.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka