Káros inváziós fajok

Az emberi tevékenység hatására közel 37 ezer idegenhonos faj került be a világ különböző régióiba és élőhelyeire. Az IPBES (Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) legutóbbi jelentése szerint ezek közül több mint 3500 káros inváziós faj.


Az inváziós fajok a biológiai sokféleség csökkenéséért felelős öt legfontosabb közvetlen kiváltó ok közé tartoznak – állapította meg 2019-ben az IPBES globális értékelő tanul­mánya, melynek hatására a szervezet megbízást kapott, hogy dolgozzon ki szak­politikai megoldási javaslatokat a biológiai invázió kihívásainak kezelésére. A jelentésen 49 ország 86 szakértője négy és fél évig dolgozott. Magyar­országon a HUN-REN Ökológiai Kutató­központ vezette Invázió­biológiai Divízió vett részt a munkában.

Inváziós fajok negatív hatásai

A jelentés megállapítja, hogy mind a természetre, mind az emberekre nézve óriásiak az invázióssá váló fajok negatív hatásai. Jelentős szerepet játszottak például az állatok és a növények kihalásának 60 százalékában, 16 százalékban pedig egyedüli okozói voltak. A jelentés szerint a biológiai inváziók hatásainak 34 százalékát Amerikából, 31 száza­lékát Európából és Közép-Ázsiából, 25 százalékát Ázsiá­ból, valamint a csendes-óceáni térségből, 7 százalékát pedig Afrikából jelentették. A gyorsuló globális gazdaság, a száraz­földek és tengerek használatának egyre nagyobb in­tenzitása, a demográfiai átalakulá­sokkal együtt az invá­ziós idegen­honos fajok számának növekedé­séhez vezetnek világszerte. A jelentés egyik legfontosabb üzenete mégis az, hogy az inváziós idegen­honos fajok elleni küzdelemben lehet előrelépés.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka