2019. október 14.

Szerző:
Szilvai József Attila vezérigazgató, Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Köszöntő

Az elmúlt években számos közleke­dési fejlesztés valósulha­tott meg or­szág­szerte. Folyamato­san épülnek az új gyors­forgalmi utak, és ennek kö­szön­hetően néhány éven belül az ország bármely szegletében úgy fél óra alatt elér­hető lesz egy autópálya vagy autóút. A meg­lévő hálózat felújítása és fejlesztése is töretlen, idén – főleg a Magyar Falu Program jóvoltából – alap­vetően a mellékút­hálózaton. Komoly tervek vannak a következő években a vasúti infra­­struktúra fejleszté­sére, illetve a tömeg­­közle­kedés fel­tételei­nek javítására is. Óriási be­ruházások­ról és sok közlekedő minden­napjait – pozitívan – befolyásoló események­ről számol­hatunk be – a tervek, a vízió ambiciózus!


Ugyanakkor már most olyan új technológiák vannak jelen az életünkben, amelyek alapvetően változtathatják meg a jövőről alkotott elképzeléseinket. Ki gondolta volna néhány évvel ezelőtt, hogy önvezető járművekkel fognak már közúti, valós teszteket végezni Magyarországon. Nem sci-fi filmbe illő jelenet lesz rövid időn belül, hogy drónokkal juttathatják el a csomagokat a kézbe­sí­tők. Ma már nemcsak arra kell gondolni egy új út terve­zése­kor vagy egy meglévő átalakításakor, hogy a víz­el­vezetése meg­felelő lesz-e, hanem hogy az autonóm járművekkel is biztonságosan lehet-e majd használni. Hogyan tudunk közvetlenül az utakon kom­mu­ni­kálni a közlekedőkkel, hogyan jelezheti az „út” az autónak, sofőrnek, ha torlódás vagy baleset van. Ezek mind olyan kérdések, amelyekről már most beszélnünk kell, hiszen a jövő nemcsak bekopogtatott, hanem meg is érkezett a munka­helyünkre, a minden­nap­jainkba. Olyan nagy változásokat hozó időszak küszöbén állunk, ahol csak egy dolog biztos: korszakos változá­sokra számíthatunk.

Egyelőre kérdésekből még több van, mint válaszokból. Milyen lesz a jövő közlekedési mixe? Valóban az autonóm autózásé a jövő? Vagy a tömegközlekedésé, vagy a kerékpáré, netán az elektromos autóké? Vagy más alternatív üzemanyag jön képbe? Egy bizonyos: kihívások voltak, vannak és lesznek is. Nekünk, szakembereknek pedig a mai tudásunk alapján a legjobb megoldásokat kell megkeresnünk. Ezt viszont közösen, együtt tudjuk csak elérni, a konferencia programja is ennek megfelelően épül fel, hiszen már az első napon is a panel­beszélgetéseké lesz a fő szerep, illetve az ott helyet foglaló szakembereké, akik együtt tudnak majd beszélgetni, gondolkodni, adott esetben vitázni a közlekedésről, annak jövőjéről, legyen szó közútról, vasútról, légi vagy vízi közlekedésről.

Bízom benne, hogy a III. Magyar Közlekedési Konferencián a szakembereknek lehetőségük lesz arra, hogy minél több kérdést tegyenek fel, és azokra válaszokat is kapjanak.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka