Megtisztulnak a Felső-Tisza-vidék folyói

Idén október 23-án, a vízügyi tervezőknek és kivitelezőknek kiírt szakmai nívódíjat, a Lampl Hugó-emlékérmet nyerte el tervezőként a Viziterv Environ Kft., a kivitelezők egyikeként pedig az Elcom Kft. a magyar–ukrán közös informatikai és monitoring­rendszer továbbfejlesztéséért. A beruházás szakmai részleteit Illés Lajos, a Viziterv Environ Kft. ügyvezető igazgatója ismertette.


A Kárpátok hegygerince által körbevett medencében fekvő Magyarország úgynevezett alvízi országnak szá­mít, ami azt jelenti, hogy a hazánk területén található vízmennyiség döntő hányada – mintegy 90 százaléka – határainkon kívülről érkezik. „Különösen igaz ez a Felső-Tisza-vidékre, ahol a Tisza és három balparti mellékfolyója, a Túr, a Szamos és a Kraszna határon túli kommunális hulladékeredetű vízszennyezése rendkívül erős” – mutatott rá a beruházást kiváltó közvetlen okokra Illés Lajos. Mint fogalmazott, a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Fetivizig) saját kimutatása szerint a területén regisztrált környezeti káresemények mintegy 40 százalékát a külföldi eredetű kommunális hulladékszennyezés teszi ki.

Munkában a hulladékgyűjtő gépsor.

A hulladékszennyezés először 2004 szeptemberében jelentkezett drasztikusan a Tiszán, a csúcsértékek az elmúlt mintegy másfél évtizedben esetenként elérték a 300–500 palack/perc intenzitást. A kiugró mennyiség jellemzően a folyók áradásakor jelentkezik, amikor a vízszint több métert (2–10 métert is) emelkedik, és a vízfolyások sebessége is jelentősen megnő (max. 3,0–4,0 méter/perc).

Hosszú távú probléma

„A kommunális hulladékszennyezés több szempontból is komoly ká­rokat okoz: a felszínen úszó műanyagok egyrészt a turizmusnak ártanak, emellett pedig rendkívül káros hatással van a folyóvíz mezőgazdasági – öntözési – hasznosítá­sára” – érzékeltette a probléma össze­tettségét a vízügyi szakember. Ráadásul a mederfenékre lesüllyedő vagy a hullám­téren kirakódó szemét bomlásából hosszabb távon káros anyagok és veszélyes vegyületek szabadulhatnak fel. A kirakódott szemét teljes körű összegyűjtése – például az ártéri erdőkből – igen nehézkes, csaknem lehetetlen feladat – és rendkívül költséges is.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság koordinációjával és a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság irányításával megvalósuló, 1,3 milliárd forint összköltségű Felső-tiszai hulladékmentesítési projekt 2019 szeptemberére fejeződött be. Illés Lajos a beruhá­zás részleteiről elmondta, hogy elsőként három vízminőségi kamerás monitoringállomást létesítettek Ukrajnában a Tiszán Rahónál, Husztnál és a Borzsa folyón Dolhánál. Emellett hőkamerás meg­figyelőállomásokat – ezek egyebek között alkalmasak az uszadék, a PET-palack és a jégjelenségek online észlelésére – hoztak létre a magyarországi határszelvényben Tiszabecsnél, és integrálták a korábban létesült közös magyar–ukrán árvízmegfigyelő rendszerbe. „A projekt másik fontos eleme egy kommunálishulladék- (PET-palack) számláló szoftver fejlesztése volt, amely a felszerelt három ukrajnai kamera és a tiszabecsi duál hőkamerás állomás felvétele alapján alkalmas a folyamat észlelésére, a korai figyelmeztetésre és előrejelzésére is” – magyarázta Illés Lajos, és hozzátette: végül négy helyszínen (Tivadar, Vásárosnamény, Olcsva, Aranyosapáti) kárelhárítási helyeket alakítottak ki az uszadék összegyűjtésére és eltávolítására.

„A Felső-Tisza és mellékfolyói árhullámainak előrejelzésére az elmúlt évtizedekben többféle módszert fejlesztettek ki. Ezek segítségével pontosan meghatározhatjuk a levonuló árhullám tetőző vízállásait és levonulási idejét az összes szelvényben”
– mondta Illés Lajos, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy az Ukrajnával folytatott adat- és információcsere a kommunális hulladékszennyezésről ez idáig a megfigyelőrendszer nem adott elegendő információt. Ez tette indokolttá, hogy a kárpátaljai vízgyűjtőn vízminőség-védelmi céllal kamerás állomásokat alakítottak ki.

Megfigyelőkamerák a Felső-Tisza határszelvényében, Tiszabecsnél.

A kamerák kihelyezésével egy­idejűleg állomásonként külön – a videokamerák számára éjszakai megvilágítást biztosító – minimum 50 méter hatótávolságú IR fényvető reflektorokat is fel kellett szerelni. A szélsőséges hőmérsékleti állapotokat (–25 °C ~ +60 °C) is jól viselő vízminőségi kamerákat az állomások URH-antenna-tartó oszlopára szerelték fel.

Előre látni

„Az uszadék, a PET-palack és a jégjelenségek online észlelésére alkalmas tiszabecsi vízminőségi megfigyelőállomás legnagyobb kihívását a 0–24 órás láthatóság megteremtése jelentette, hiszen a víz folyamatosan mozgásban van” – avatott be a magyarországi fejlesztések részleteibe Illés Lajos. A videorendszer másik kritikus pontját a szélsőséges időjárási tényezők – elsősorban a különböző halmazállapotú csapadékok, a ködös idő – jelentik, melyek vál­to­zatos módon nehezítik a tényleges használhatóságot. A Vizi­terv Environ Kft. ügyvezető igazgatója kiemelte, hogy SWIR + Visible (hő­kamera + láthatófény-tartományú) kamerák telepítésével és egy éjszakai látást biztosító technológia bevezetésével oldották meg a problémát. A hőkamera – érzékelési tartománya: LWIR 7,5 mikrométertől 13,5 mikrométerig – jellemzően alacsony felbontású képet ad, és pár tized Celsius-fok hőmérséklet-különbséget is képes érzékelni. A láthatófény-tartományban működő kamera pedig rendkívül alacsony fénytartalom mellett is üzemképes, rá­adásul kifejezetten magas a képfelbontása. Az éjszakailátás-technológia segítségével, speciális megvilágítással rendkívül nagy felbontású, alacsony zajú felvétel készíthető a nagy érzékenységű videokészülékkel.

„Nemcsak hazai, de nemzetközi szinten is innovációnak számít az a rendszerfejlesztés, melynek keretében elkészült egy kommunálishulladék- és jégjelenség-figyelő szoftver”
– tért ki a beruházás következő elemére az ügyvezető igazgató. Mint folytatta, több számítógépből álló infrastruktúrát telepítettek a Fetivizig nyíregyházi központjába, a szoftveres háttér pedig a Tiszabecsről és három ukrajnai helyszínről (Rahó, Dolha, Huszt) beérkező videoképek elemzéséért felel. A kamerarendszer a vízfolyások felszínének képét közvetíti, meghatározza a vízfelszín hulladékkal való borítottságát, és ha valamilyen idegen tárgyat észlel, arról állóképe­ket, vala­mint rövid videofelvételt készít. A megvalósult rendszer időelőnyt biztosít a kommunálishulladék-eltávolítás megszervezéséhez és a beavatkozások végrehajtásához, ugyanis a víz­sebesség ismeretében előre tudja jelezni, hogy a kommunális hulladék mikor érkezik a következő szelvénybe.

A kommunálishulladék-figyelő szoftver főképe a Fetivizig ügyeletén.

„A közös magyar–ukrán távmérő rendszer adatai alapján már a mellékfolyókról érkező árhullámokról is ötperces adatok érkeznek, így a Tiszán kívül a Tarac, Talabor, Nagy-ág és Borzsa folyókon kialakult tetőző vízállásokból tudunk előrejelzést készíteni, és következ­tet­he­tünk az árhullám­mal levonuló hulladék hazai területen való megjelenésének idejére, illetve a hulladékgyűjtés idejére kialakuló vízszintekre” – fűzte hozzá. A hulladék észleléséhez hasonlóan történik a víz felszínén levonuló jég­észlelés is a kameraképek segítségével, ami jól kiegészíti a víz­mérceállomások észlelőinek és a jégfigyelő járőröknek a munkáját. A műszaki előírás szerint meghatározzák a kijelölt folyószakaszok jégviszonyait, valamint – amennyiben a méréshez szükséges feltételek adottak – a jégvastagságot, majd megfigyelésük eredményét jelentik. A Viziterv Environ Kft. ügyvezetője arra is felhívta a figyelmet, hogy a rendszer a víz jéggel borítottságának százalékos értékét adja meg, ami kiválóan illeszkedik a műszaki előírásban meghatározott jégészleléshez.

Illés Lajos a projekt további elemei kapcsán Tivadar közigazgatási területén, a Tisza folyó jobb partján, a 704+150 folyamkilométer-szelvényben épült úszóműves kárelhárítási helyre hívta fel a figyelmet. Elmondta, hogy a kivitelezéskor a középvízi meder rézsűjének bevágása, profilozása, burkolása és a megközelítés biztosítására a töltésfejlesztéssel épülő rámpához történő csatlakozás valósult meg. A kivitelezés során két darab 1 × 1 × 1,5 méteres kikötőbak épült, amely az úszóművek parthoz való biztonságos kikötését szolgálja (a helyszínen öntött betontuskóba 400 milliméter vascsövet süllyesztettek).

A feldolgozószoftver riasztási ablaka a Fetivizig ügyeletén.

Szintén kárelhárítási hely jött létre Ara­nyosapáti közigazgatási területén, a Tisza bal partján, a 669+180 folyam­kilométer-szelvényben és Vásáros­naménynál, a 684+550 folyam­kilométer-szelvényben, továbbá Olcsva közigaz­gatási területén, a Szamos folyó bal partján, a 3+700 folyam­kilométer-szelvényben.

Megújuló eszközpark

„Miután a beavatkozásban részt vevő kotró- és rakodógépek teljesítménye, üzembiztonsága elengedhetetlen feltétele a ké­sőbbi sikeres beavatkozásnak, ezért a projekt keretében a Fetivizig kezelésében lévő Z–429-es önjáró uszály teljes körű felújítása is megtörtént” – tért ki a beruházás utolsó elemére Illés Lajos.

A kifejlesztett hulladékgyűjtő gépsor.

A rekonstrukció során az új főgép és hajtómű mellett új csörlők, több emelőberendezés került a járműre, melyen a villamos rendszer cseréje és a kormányzás modernizálása is megvalósult. Az új motor 350 lóerős, több mint kétszer erősebb az eredetinél. Az uszály középtengelyébe egy 21 tonna önsúlyú kotrógép került, melynek kinyúlási távolsága meghaladja a 13 métert. A Jégvirág IV jégtörővontatóba a Dosan L086TI soros, 6 hengeres, 8,1 literes turbódízel hajómotor került. Mindezek mellett új eszközök és járművek beszerzésére is szükség volt, mint például az elzárást biztosító önjáró uszály, az uszály rakodását segítő úszómunkagép és az ezen elhelyezhető, a parti rakodást biztosító gumikerekes kotró. És nem utolsósorban tíz darab 10 köbméteres konténer megvásárlására a hulladék ártérből való kiemelésére és átpakolás nélküli továbbszállítására.

Részleges mederzár a Tiszán, Vásárosnaménynál.

A megvalósított fejlesztések szerteágazóak voltak. Megtervezésük és kivitelezésük számos szakember és szervezet együttműködését igényelte, a sikerhez tehát elengedhetetlen volt a csapatmunka. Ebben a Viziterv Environ Kft. munkája mellett meghatározó szerepük volt a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, valamint az Elcom Kft., to­vábbá a Dolphio Kft. szakembereinek is.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka