2013. április 4.

Szerző:
Bencze Áron

Swietelsky Vasúttechnika Kft. • vasuttechnika.hu

Kiszámíthatóság nélkül nincs előrelépés

A vasútépítés és -üzemeltetés minden szereplőjének alapvető érdeke, hogy egy átlátható, azonos feltételekkel minősíthető, megfelelően magas szintű elvárásokkal kelljen a kivitelezéseket végrehajtani – hangsúlyozta Szilágyi Andor, a Swietelsky Vasúttechnika Kft. technológiai és minőség­biztosítási igazgatója. De vajon van erre reális esély Magyarországon?


A Swietelsky mint a hazai vasútépítés piacvezető vállalkozása évről évre frissíti eszközparkját, és próbálja a magyar igényeket európai szintre emelni. Megéri ezt a missziót folytatni?
– Valóban speciális helyzetben lévő vállalat vagyunk. Egyrészt munkatársaink között sok olyan kolléga tevékenykedik, aki 20-40 éves vasútépítési tapasztalattal rendelkezik a magyar vasútépítés terén. Ők ismerik és eligazodnak a tradicionális vasútépítési utasítások rendszerében, és sokszor éppen az ő emlékeik alapján keressük vissza a már nehezen követhető műszaki előírások alkalmazhatóságát. Másrészt a vállalat új építési és fenntartási technológiákat honosít meg munkájában, melyekről a szabályozók még nem születtek meg, vagy már nem időszerűek és nem tartalmaznak e technológiákkal kapcsolatos irányelveket. Ezek azok a területek, ahol a modern technológiai folyamatok alkalmazhatóságát szabályozók értelmezésével is segítenünk kell, és elméleti szakértők, európai tapasztalatok bevonásával kell e technológiákat minősíteni.

Vágányok, kitérők és kapcsolatok lehetőségei – Kelenföld állomás

Mennyire nehéz az ilyen változásokat véghezvinni ma itthon?
– A szakmai elfogadottságot sajnos nem elég tényszerű adatok feldolgozásával megalapozni, a vasútépítési szakma a tervezési, üzemeltetési, sőt kivitelezési területeken is szétszakadt. A szakemberek nehezen lépnek ki abból a már megszokott technológiai folyamatból, amit jól ismernek, és a változások, újítások bevezetésére, ismeretlen területekre nehéz üzletszerű ajánlatokat és ezzel együtt feladatokat alapozniuk. A módosítás jelenleg nem minden szereplő érdeke. Ugyanakkor vannak olyan fiatal munkatársaink, mérnökök, tervezők, akik jobbítási szándékukat nem adják fel a jogi útvesztőkben sem. A saját tudásukra és nemzetközi tapasztalatokra építő, újításra fogékony kollégáink és a társaságunkat körülvevő szakmai csoportok együttműködésükkel megteremtették több új technológiai folyamat alkalmazását és szakmaspecifikus minőségi megítélését.

Tehát már vannak kézzelfogható eredményeik?
– Így van! Ennek tekinthető az elmúlt három évben végzett több mint 100 kilométer hosszúságú nagygépi alépítmény-javítás is. Ugyancsak sikernek értékelem a közreműködésünkkel kialakított előszerelt kitérőbeépítéseket vagy a digitális adathordozóval kiépített abszolút vágánykitűzési technológia alkalmazhatóságát. Léteznek olyan területek, ahol a szakmai résztvevőknek szükségük lenne az együttgondolkodásra és a tevékenységeinkkel elérendő célok megfogalmazására. Ilyen például a hazánkban még nem egyértelműsített síncsiszolás, sínköszörülés, sínmarás feladatának megfogalmazása, alkalmazási feltételeinek tisztázása. Sajnos nem csak a műszaki kérdések tisztázatlanok. Szintén fontos kérdés a kivitelezés garanciális kötelezettségeinek határa, az „elvárható karbantartás” fogalmának meghatározása. Jelenleg egy ötmillió forint értékű gépkocsi karbantartási elvárásait használatfüggően állapítják meg. Ugyanezt nem sikerült a mai napig meghatározni az 5-50 milliárdos vasútépítés esetében. Nem egyértelmű, hogy mit jelent a „használat”, és mikortól indul a pálya garanciális ideje. Volt olyan esetünk, hogy három évig üzemszerű használat mellett a kivitelező vé­gezte a karbantartást, miközben pályahasználati díjat fizetett az ugyanezen a vágányon közlekedő járműve miatt. Ezek a jogi anomáliák bizonyta­lanságot és rendezetlenségeket okoznak a vasútépítés területén.

Milyen változásokra lenne szükség?
– Véleményünk szerint a vasútépítés és -üzemeltetés minden szereplőjének alapvető érdeke, hogy egy átlátható, azonos feltételekkel minősíthető, megfelelően magas szintű elvárásokkal kelljen a kivitelezéseket végrehajtani. Ennek alapjait a jó tervek, egyértelmű megbízói, üzemeltetői és jóváhagyói elvárások tudják megteremteni.
A Swietelsky Vasúttechnika Kft. az egyértelmű és korszerű szabályozók megteremtésének és a minőségi munkavégzésnek az elkötele­zett híve, és tevékenységét is ennek szellemében végzi.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka